Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Coronamaatregelen kunnen reden zijn voor huurverlaging

Publicatiedatum 29 september 2020

De coronamaatregelen gelden als een onvoorziene omstandigheid. Dat betekent dat er reden kan zijn voor huurverlaging in de horeca en de retailsector. Wat moet de huurder bewijzen om recht te hebben op een lagere huur? En hoe kan de verhuurder zich daartegen verzetten?

huurvermindering-corona

In een eerdere blog schreven wij al dat inkomsten- en omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen reden kan zijn voor huurprijsverlaging. Inmiddels zijn er meer uitspraken hierover gedaan en is er meer duidelijkheid hierover. Wanneer kan een huurder recht hebben op huurprijsverlaging? En om welke bedragen gaat het dan?

Onvoorziene omstandigheid

De meeste rechters zien de coronacrisis en regeringsmaatregelen als een onvoorziene omstandigheid. Dat betekent dat er reden kan zijn om de huurprijs aan te passen. Zelfs als wijziging van de huurprijs uitdrukkelijk is uitgesloten. De pandemie en de maatregelen zijn immers onvoorzienbaar. Dus zijn zij niet verwerkt in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden.

Moet de huurprijs worden aangepast?

Dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid, wil niet zeggen dat de huurprijs moet worden aangepast. De rechter zal kijken of handhaving van de bestaande huurprijs nog aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Wil de huurder dat de huurprijs verlaagd wordt, dan zal deze met financiële gegevens moeten aantonen wat de omvang van het verlies aan inkomsten en omzet is en dat er geen andere middelen zijn om de huur te voldoen. Wil de verhuurder geen huurprijsverlaging, dan zal deze moeten aantonen dat het inkomstenverlies voor hem onaanvaardbaar is.

Hoeveel lager wordt de huur?

Indien er sprake is van groot verlies van omzet en inkomsten zal de rechter meestal aannemen dat er reden is voor aanpassing van de huurprijs. Uitgangspunt hierbij is dat professionele partijen de pijn zullen moeten delen. Bij volledig verlies van inkomsten zal dit in de praktijk leiden tot een huurverlaging van 50%. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit een ander bedrag zijn.

Omzethuur

Juist voor dit soort omstandigheden pleitten wij eerder al voor het gebruik van omzethuur. Dan delen partijen standaard het verlies aan inkomsten/omzet. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter de omzethuur meeneemt in zijn berekening van de te betalen huur. Het is echter niet zo dat wanneer een deel van de huur omzethuur is, de vaste huur niet meer gewijzigd zal worden door de rechter.

Advocaat huurverlaging

Wilt u als huurder van bedrijfs-, winkel of horecaruimte weten of u recht heeft op huurverlaging? En als verhuurder of u akkoord moet gaan met een verlaging van de huurprijs? Wilt u dat wij een contract met omzethuur voor u opstellen? Of heeft u bijstand van een advocaat nodig in geschillen over vastgoed en huur? Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Retail: Huurverlaging: nee heb je, ja kun je krijgen

  Huurprijsverlaging is één van de pijlers van het reddingsplan voor V&D en ook de Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken stelt dat marktconforme huren de kwaliteit van winkelgebieden ten goede zullen komen. Hoe is huurprijsverlaging juridisch mogelijk?

  Lees meer

  Geeft de coronacrisis huurder van winkelruimte of horeca recht op huurprijsverlaging?

  Vanwege de overheidsmaatregelen tegen corona hebben winkeliers en horeca geen of minder inkomsten. Hebben zij daarom recht op huurverlaging? Dat kan soms inderdaad het geval zijn, maar vaak ook niet. Wanneer wel en wanneer niet?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer