Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Geeft de coronacrisis huurder van winkelruimte of horeca recht op huurprijsverlaging?

Publicatiedatum 9 juni 2020

Een verzoek om huurprijsverlaging is niet bij voorbaat kansloos. De huurder zal echter wel minstens moeten bewijzen dat het handhaven van de bestaande huurprijs onaanvaardbaar is. En zelfs als dat het geval is, zal de rechter ook de belangen van de verhuurder meewegen.

huurprijsverlaging-corona

Soms heeft de huurder recht op een lagere huur en soms niet, zo blijkt uit twee recente uitspraken. Een verzoek is niet bij voorbaat kansloos, maar de huurder zal wel minstens moeten bewijzen dat het handhaven van de bestaande huurprijs onaanvaardbaar is. En zelfs als dat het geval is, zal de rechter ook de belangen van de verhuurder meewegen.

Coronamaatregelen zijn gebrek in gehuurde

Dat een winkel of horecaruimte niet of slechts beperkt gebruikt kan worden vanwege de coronamaatregelen geldt als gebrek. De huidige algemene bepalingen bij de ROZ-modelovereenkomst voor huur van winkel- en horecaruimte sluiten uit dat een dergelijk gebrek reden is voor huurprijsvermindering.

Onvoorziene omstandigheid

In de zaak tussen huurder voetbalclub Vitesse en verhuurder Gelredome overwoog de Arnhemse kantonrechter echter dat deze maatregelen een onvoorziene omstandigheid zijn, waarover in de huurovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt. Ondanks de uitsluitingsclausule zou er dus toch recht kunnen zijn op huurprijsverlaging. Maar dan moest Vitesse wel bewijzen dat handhaving van de huurprijs onaanvaardbaar was. Die horde bleek te hoog.

Bewijs dat huurprijs onaanvaardbaar is

Vitesse gaf volgens de kantonrechter te weinig informatie over de eigen financiële situatie om te kunnen vaststellen dat betaling van de bestaande huurprijs onaanvaardbaar was. Zo werd wel aangegeven dat de inkomsten waren teruggelopen, maar niet of dit ook voor de uitgaven gold. Ook was niet duidelijk hoe het zat met de financiële reserves en reserveringen voor toekomstige verplichtingen. Tot slot merkte de rechter op dat in de periode waarvoor huurverlaging werd gevraagd (april-augustus) vanwege de zomerstop in het voetbal toch al weinig wedstrijden gespeeld zouden worden. Het inkomensverlies van Vitesse bleef dus beperkt.

Vitesse had daarom niet aangetoond dat betaling van de huurprijs onaanvaardbaar voor haar was. En zelfs al zou betaling voor Vitesse onaanvaardbaar zijn, dan moet ook nog het belang van de verhuurder worden meegerekend. Kortom: de deur staat wel op een kier voor huurders, maar zeker nog niet wijd open.

Verzoek om huurprijsverlaging heeft succes

In een zaak voor de Rechtbank Noord-Nederland wist de huurder wel met succes een huurprijsverlaging te krijgen. Hier was een oude huurovereenkomst van toepassing, waarin de uitsluitingsclausule nog niet was opgenomen. Dat betekende dat sprake is van een gebrek dat recht kan geven op huurprijsvermindering. De verhuurder moest daarom akkoord gaan met het redelijke voorstel van de huurder om slechts 2/3 van de huurprijs te betalen.

Uit een latere uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het voorstel van de huurder wel zeer redelijk was. Inmiddels is de norm dat bij een lockdown de huurder en verhuurder de gevolgen 50/50 moeten delen.

Ons advies

 • Een verzoek om huurprijsverlaging is niet kansloos bij de rechter, maar het dient goed onderbouwd te zijn.
 • Bespreek met uw verhuurder of huurprijsverlaging mogelijk is. Nee heb je, ja kun je krijgen. Dat geldt zeker nu duidelijk is dat de rechter een dergelijk verzoek niet op voorhand zal afwijzen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over huurverlaging of andere mogelijkheden om uw bedrijf gezond door deze COVID-19-tijd te loodsen? Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ons ook bellen via 020 – 301 55 55 of uw vraag stellen via het contactformulier.

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Coronacrisis: verlenging tijdelijke huurovereenkomst is mogelijk

  Quarantaine, ontslag en dubbele diensten in de zorg maken het lastig om tijd of geld voor een nieuwe woning of nieuwe huurders te vinden. Daarom kan een tijdelijk huurcontract ook voor een korte tijd verlengd worden. Wat zijn de voorwaarden?

  Lees meer

  Retail: Huurverlaging: nee heb je, ja kun je krijgen

  Huurprijsverlaging is één van de pijlers van het reddingsplan voor V&D en ook de Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken stelt dat marktconforme huren de kwaliteit van winkelgebieden ten goede zullen komen. Hoe is huurprijsverlaging juridisch mogelijk?

  Lees meer

  Coronavirus in Nederland: juridische maatregelen die u als ondernemer kunt treffen

  De maatregelen om het coronavirus in te dammen worden steeds strikter. Waar moet u als ondernemer en werkgever rekening mee houden? Met meer dan u denkt! Lees onze bijdrage in de nieuwsbrief voor het MKB.

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer