Goed bestuur: De verplichte instelling van een raad van commissarissen

Publicatiedatum 23 juni 2016
Voor veel grote vennootschappen – de structuurvennootschappen – is de instelling van een raad van commissarissen verplicht. Kan de rechter een vennootschap verplichten een raad van commissarissen in te stellen, zodat de algemene vergadering van aandeelhouders een deel van haar bevoegdheden kwijtraakt?

corporate governance

Structuurvennootschap

Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om een raad van commissarissen (hierna: RvC) in te stellen. Het structuurregime is van toepassing indien de vennootschap, kort gezegd:

 • een kapitaalomvang heeft van EUR 16 miljoen of meer;
 • een ondernemingsraad (hierna: OR) heeft ingesteld, en:
 • er tenminste 100 of meer personen werkzaam zijn.

Op het moment dat de vennootschap aan deze vereisten voldoet, dient zij dit te melden in het Handelsregister. Indien de vennootschap drie jaar onafgebroken bij het Handelsregister als zodanig is ingeschreven dan is de vennootschap automatisch een structuurvennootschap.

Vordering tot instelling van een RvC

De vennootschap dient zelfstandig maatregelen te nemen tot toepassing van het structuurregime. Zo dient zij de statuten te wijzigen en dient de algemene vergadering van aandeelhouders een RvC te installeren. De RvC heeft onder andere de bevoegdheid om de bestuurders van de onderneming te benoemen en heeft een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een derde van het aantal commissarissen wordt op aanbeveling van de OR benoemd. Dit zijn de zogenoemde werknemerscommissarissen. De RvC kan bezwaar maken tegen de aanbeveling van kandidaten. Als de vennootschap niet vrijwillig overgaat tot invoering van het structuurregime en de instelling van een RvC, kan de rechter haar daartoe dan veroordelen?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft zich over deze vraag onlangs uitgesproken. In kort geding vorderden enkele ondernemingsraden veroordeling van de holdingvennootschap tot instelling van een RvC. Daartoe stelden de ondernemingsraden onder andere dat de vennootschap een structuurvennootschap zou zijn.

De rechtbank stelt voorop dat de algemene vergadering exclusief bevoegd is tot instelling van de RvC. Toch achtte de rechtbank zich bevoegd de vennootschap te veroordelen een RvC in te stellen. De vennootschap dient er volgens de rechtbank dan intern voor zorg te dragen dat aan deze veroordeling gevolg wordt gegeven.

Actie

 • Controleer of uw vennootschap voldoet of spoedig zal gaan voldoen aan de criteria van een structuurvennootschap. Zo ja, dan is de vennootschap verplicht om daarvan opgave te doen aan het Handelsregister;
 • Breng uw statuten in overeenstemming met het structuurregime en stel een raad van commissarissen in wanneer uw vennootschap drie jaren als zodanig is ingeschreven in het Handelsregister. Doet u dit niet dan kan de rechter de vennootschap hiertoe veroordelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de instelling van een raad van commissarissen? Of andere vragen over ondernemingsrecht? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder