Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

Publicatiedatum 28 juni 2021

Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

corporate- governance

Bestuurders en commissarissen van vennootschappen dienen een uitnodiging te ontvangen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Anders kunnen zij geen advies geven over de geagendeerde onderwerpen. Het ontbreken van deze raadgevende stem kan grote consequenties hebben.

Per 1 juli 2021 krijgen ook verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met dit gevaar te maken. Dan treedt namelijk de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking.

Uitnodiging

Om gebruik te kunnen maken van hun raadgevende stem, moeten bestuurders en commissarissen van een NV of BV worden uitgenodigd (“opgeroepen”) voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Voor deze oproeping gelden geen specifieke vereisten. De uitnodiging moet de bestuurders en commissarissen in ieder geval hebben bereikt. In verband met mogelijke bewijskwesties verdient het aanbeveling om de uitnodiging aangetekend te verzenden.

Raadgevende stem

De vennootschap kan in haar statuten niet afwijken van de raadgevende stem-regeling. De gedachte achter de raadgevende stem is dat het in het belang van de vennootschap is dat  bestuurders en commissarissen de gelegenheid krijgen hun visie te presenteren. De aandeelhouders kunnen dan in hun besluitvorming met deze visie rekening houden.

Hoorplicht bij het voornemen tot het ontslag van een bestuurder

Naast de raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bestaat er een hoorplicht. De hoorplicht houdt in dat de AVA een bestuurder of commissaris bij een voorgenomen besluit tot zijn schorsing of ontslag dient te horen. De grond voor deze hoorplicht is dat de bestuurder de gelegenheid moet krijgen om zich te verdedigen en zijn visie op het voorgenomen ontslag te geven.

Gevolgen van het ontbreken van een raadgevende stem en/of niet voldoen aan hoorplicht

Als de bestuurders of commissarissen niet in de gelegenheid zijn gesteld om van hun raadgevende stem gebruik te maken, dan is een aandeelhoudersbesluit vernietigbaar. Ook wanneer niet aan de hoorplicht is voldaan geldt dat het besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurder of commissaris vernietigbaar is.

In de praktijk speelt dit vooral bij bestuurders. Zij hebben in verschillende zaken succesvol hun ontslagbesluit aangevochten, omdat zij niet door de aandeelhouders waren gehoord of uitgenodigd. Het ontslagbesluit werd vernietigd en de arbeidsovereenkomst herleefde. De vennootschap moest vervolgens het salaris van de bestuurder blijven betalen.

Als bestuurders en commissarissen wel zijn uitgenodigd, maar geen gebruik hebben willen maken van hun raadgevende stem, dan kunnen zij zich later niet meer beroepen op de vernietigbaarheid van de genomen besluiten. Het is daarom raadzaam bestuurders en commissarissen te allen tijde op te roepen tot de vergadering.

Actie

 • Controleer of de bestuurders en commissarissen zijn uitgenodigd voor de AVA.
 • Notuleer of zij al dan niet gebruik hebben gemaakt van hun raadgevende stem.
 • Leg vast dat een bestuurder of commissaris is gehoord over een voornemen tot ontslag of schorsing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aandeelhoudersvergadering? Of heeft u andere vragen over de rechtspositie van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  Lees meer

  Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf op te richten. Vanaf 1 augustus 2022 kan dit volledig online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Een make-over voor de personenvennootschappen?

  De regeling voor personenvennootschappen gaat op de schop. Wat betekent dit voor bestaande maatschappen, commanditaire vennootschappen (cv) en vennootschappen onder firma (vof)? Moeten zij hun overeenkomsten aanpassen? Of zelfs een helemaal nieuwe sluiten?

  Lees meer

  Doing Good Well

  The partners at Russell Advocaten have been on boards of various charities for many years. We have started several initiatives for the professionalization of charitable work. In this article, I will discuss three of them: the post-graduate course Governing Charitable Funds, the survey of charity law in the Netherlands I have written, and finally how we can help charities that want to become active in the Netherlands and other European countries.

  Lees meer

  OR-verkiezingen

  De leden van de ondernemingsraad (OR) worden door middel van OR-verkiezingen gekozen. Hoe verlopen deze verkiezingen en wat moet hierover worden opgenomen in het OR-reglement?

  Lees meer

  Wat verandert er in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

  Zoals ieder jaar begint ook 2022 met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog hebben wij de belangrijkste voor ondernemers en werkgevers op een rijtje gezet.

  Lees meer