Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

Publicatiedatum 28 juni 2021
Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

corporate- governance

Bestuurders en commissarissen van vennootschappen dienen een uitnodiging te ontvangen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Anders kunnen zij geen advies geven over de geagendeerde onderwerpen. Het ontbreken van deze raadgevende stem kan grote consequenties hebben.

Per 1 juli 2021 krijgen ook verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met dit gevaar te maken. Dan treedt namelijk de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking.

Uitnodiging

Om gebruik te kunnen maken van hun raadgevende stem, moeten bestuurders en commissarissen van een NV of BV worden uitgenodigd (“opgeroepen”) voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Voor deze oproeping gelden geen specifieke vereisten. De uitnodiging moet de bestuurders en commissarissen in ieder geval hebben bereikt. In verband met mogelijke bewijskwesties verdient het aanbeveling om de uitnodiging aangetekend te verzenden.

Raadgevende stem

De vennootschap kan in haar statuten niet afwijken van de raadgevende stem-regeling. De gedachte achter de raadgevende stem is dat het in het belang van de vennootschap is dat  bestuurders en commissarissen de gelegenheid krijgen hun visie te presenteren. De aandeelhouders kunnen dan in hun besluitvorming met deze visie rekening houden.

Hoorplicht bij het voornemen tot het ontslag van een bestuurder

Naast de raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bestaat er een hoorplicht. De hoorplicht houdt in dat de AVA een bestuurder of commissaris bij een voorgenomen besluit tot zijn schorsing of ontslag dient te horen. De grond voor deze hoorplicht is dat de bestuurder de gelegenheid moet krijgen om zich te verdedigen en zijn visie op het voorgenomen ontslag te geven.

Gevolgen van het ontbreken van een raadgevende stem en/of niet voldoen aan hoorplicht

Als de bestuurders of commissarissen niet in de gelegenheid zijn gesteld om van hun raadgevende stem gebruik te maken, dan is een aandeelhoudersbesluit vernietigbaar. Ook wanneer niet aan de hoorplicht is voldaan geldt dat het besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurder of commissaris vernietigbaar is.

In de praktijk speelt dit vooral bij bestuurders. Zij hebben in verschillende zaken succesvol hun ontslagbesluit aangevochten, omdat zij niet door de aandeelhouders waren gehoord of uitgenodigd. Het ontslagbesluit werd vernietigd en de arbeidsovereenkomst herleefde. De vennootschap moest vervolgens het salaris van de bestuurder blijven betalen.

Als bestuurders en commissarissen wel zijn uitgenodigd, maar geen gebruik hebben willen maken van hun raadgevende stem, dan kunnen zij zich later niet meer beroepen op de vernietigbaarheid van de genomen besluiten. Het is daarom raadzaam bestuurders en commissarissen te allen tijde op te roepen tot de vergadering.

Actie

 • Controleer of de bestuurders en commissarissen zijn uitgenodigd voor de AVA.
 • Notuleer of zij al dan niet gebruik hebben gemaakt van hun raadgevende stem.
 • Leg vast dat een bestuurder of commissaris is gehoord over een voornemen tot ontslag of schorsing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aandeelhoudersvergadering? Of heeft u andere vragen over de rechtspositie van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder