Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Goed bestuur: Wie benoemt en ontslaat de bestuurder?

Publicatiedatum 28 januari 2016
Welk orgaan van de BV/NV is bevoegd tot benoeming en ontslag van een bestuurder? Welke gevolgen heeft het ontslagbesluit?

aandeelhoudersvergadering

Benoeming

Bestuurders van vennootschappen (BV & NV) kunnen door verschillende organen worden benoemd. Als hoofdregel geldt dat de bestuurders worden benoemd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De statuten van de BV kunnen voorschrijven dat bestuurders niet door de algemene vergadering maar door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding worden benoemd. De statuten van de BV of NV kunnen eveneens bepalen dat een ander orgaan of andere personen (waaronder ‘prioriteitsaandeelhouders’) een bindende voordracht voor het bestuur kunnen doen.

Is de BV of NV een structuurvennootschap of past zij de structuurregeling vrijwillig toe? Dan worden de bestuurders door de raad van commissarissen benoemd.

Ontslag

Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming. In het geval van een structuurvennootschap worden bestuurders – nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord – ontslagen door de raad van commissarissen. Zowel bij benoeming als ontslag van een bestuurder heeft de ondernemingsraad een adviesrecht.

Gevolgen van het ontslagbesluit

De verhouding tussen een bestuurder en de vennootschap wordt wel aangeduid als een dubbele rechtsbetrekking. Tussen de bestuurder en de vennootschap is ten eerste sprake van een vennootschapsrechtelijke verhouding. Daarnaast is er meestal sprake van een dienstbetrekking.

Een rechtsgeldig besluit tot ontslag (het vennootschappelijk ontslag) van een bestuurder heeft volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad tot gevolg dat daarmee ook de dienstbetrekking wordt beëindigd. Dat is slechts anders als partijen anders zijn overeengekomen (bijv. als de bestuurder andere werkzaamheden gaat verrichten) of als er sprake is van een wettelijk opzegverbod (bijv. als de bestuurder arbeidsongeschikt is wegens ziekte). Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst kan niet door de rechter worden uitgesproken. De bestuurder kan in deze situatie uitsluitend schadevergoeding vorderen.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke, dan wel contractuele, opzegtermijn. Dit geldt ook ten aanzien van een bestuurder. Hoewel opzegging niet meer nodig is, kan het verstandig zijn om het einde van de arbeidsovereenkomst (met inachtneming van de geldende opzegtermijn) schriftelijk aan een bestuurder te bevestigen. Dit volgt uit onder meer een recent arrest van het Hof Amsterdam, dat oordeelde dat de (standaard) opzegbepaling uit de arbeidsovereenkomst van de bestuurder meebracht dat apart moest worden opgezegd.

Het arrest maakt duidelijk dat rechters verschillend denken over de dubbele rechtsbetrekking en de gevolgen van het ontslagbesluit. Het is daarom zeer raadzaam om juridisch advies in te winnen om de benoeming, de arbeidsovereenkomst en het ontslag van de bestuurder zo zorgvuldig mogelijk in te kleden.

Actie

 • Informeer naar de wettelijke en statutaire (procedurele) waarborgen en formaliteiten waarmee de benoeming en het ontslag van statutaire bestuurders is omgeven.
 • Win juridisch advies in wanneer u een rechtsgeldige benoeming of ontslag van bestuurder(s) wilt bewerkstelligen of aanvechten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de benoeming of het ontslag van bestuurders of andere vragen over ondernemingsrecht, dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

  16 december 2020

  Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

  lees verder