Nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code geldt per 1 januari 2018

Publicatiedatum 9 januari 2018
Per 1 januari 2018 geldt de nieuwe Corporate Governance Code 2016. Dit heeft niet alleen gevolgen voor beursgenoteerde vennootschappen, maar voor alle vennootschappen. De principes gelden namelijk als regels voor goed ondernemingsbestuur in het algemeen. De belangrijkste wijzigingen zijn meer aandacht voor de waarde op lange termijn, integriteit, risicomanagement en de onafhankelijkheid van toezichthouders.

corporate governance

De Nederlandse Corporate Governance Code bevat principes en concrete bepalingen die de verhoudingen regelen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap. De Code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten worden verhandeld op de beurs. In de praktijk gebruikt de rechtspraak de Code ook als maatstaf voor goed bestuur bij andere vennootschappen.

De Code is niet vastgelegd in afzonderlijke wet- of regelgeving, maar verankerd in de wet. In het artikel dat dit bepaalt staat dat er een gedragscode kan worden opgesteld waar bedrijven zich aan moeten houden. Zowel de Code 2003 (Code Tabaksblat) als de Code 2008 (Code Frijns) waren op deze manier aangewezen als gedragscode in het Vaststellingsbesluit. Dit geldt nu ook voor de code 2016.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code kent de volgende belangrijke wijzigingen:

 • Er komt meer focus te liggen op de lange termijn waardecreatie voor de beursvennootschap.
 • Bestuurders en commissarissen moeten een cultuur creëren die het gewenste gedrag en integer handelen binnen de beursonderneming stimuleert.
 • Het risicomanagement van de beursvennootschap moet een stevigere basis verkrijgen.
 • De raad van commissarissen wordt nauwer betrokken bij de benoeming, beoordeling en het eventuele ontslag van de internal auditor.
 • Het bestuur en de raad van commissarissen moeten rekening houden met verscherpte eisen ten aanzien van checks and balances, goed ondernemingsbestuur en onafhankelijkheid toezicht.
 • Commissarissen worden in beginsel benoemd voor een maximale termijn van twee periodes van vier jaar.
 • Werkt de beursvennootschap met een executive committee, dan dient de samenwerking met de raad van commissarissen in het jaarverslag te worden opgenomen.
 • Bestuurders en commissarissen krijgen meer verantwoordelijkheid ten aanzien van het beloningsbeleid (dat gericht moet zijn op lange termijn waardecreatie).

Wat betekent dit voor u?

Omdat de code werkt volgens het principe comply or explain dient u eventuele afwijkingen van de code te verantwoorden in uw jaarverslag. Heeft u vragen over de nieuwe Corporate Governance Code? Wilt u uw statuten aanpassen aan de Code? Wij helpen u daarbij graag. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code

  8 december 2016

  Vandaag is de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. Wat betekent dit voor de organisatie en het bestuur van uw bedrijf?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder