Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

Publicatiedatum: 12 juni 2019

Wat verandert er op 1 januari 2020 in het arbeidsrecht?Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?
 

1. Cumulatiegrond

Verschillende onvoldragen ontslaggronden mogen worden samengevoegd. Dit is de zogenaamde cumulatiegrond of “i-grond”. Nu moet de werkgever nog volledig voldoen aan een van de acht wettelijke ontslaggronden. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de werknemer maximaal 1,5 keer de transitievergoeding krijgen.
 

2. De transitievergoeding

De transitievergoeding wordt gewijzigd:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding in plaats van pas na twee jaar, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding bedraagt voor iedereen, ongeacht de duur van het dienstverband, een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Dit betekent dat werknemers geen hogere transitievergoeding meer krijgen over het elfde dienstjaar en volgende dienstjaren.
  • Onvolledige dienstjaren worden naar rato verrekend. De transitievergoeding wordt dus niet meer afgerond op halve dienstjaren.
  • Kleine werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
     

3. Verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd. Werkgevers mogen aansluitend drie tijdelijke contracten in drie jaar – in plaats van twee jaar - aangaan, zonder dat een werknemer recht heeft op een vast contract. Bij seizoensarbeid wordt het mogelijk om de periode tussen een keten van tijdelijke contracten bij cao te verkorten van zes naar drie maanden. Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte komt er een uitzondering op de ketenregeling.
 

4. Oproepkrachten

Ten vierde dienen oproepkrachten per 1 januari 2020 minstens vier dagen van te voren te worden opgeroepen door de werkgever. Indien een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Daarnaast moet een oproepkracht na twaalf maanden een contract aangeboden krijgen voor het gemiddelde aantal uren dat hij in die 12 maanden heeft gewerkt. Indien dit contract niet wordt aangeboden, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over dit aantal uren.
 

5. Hoge en lage WW-premie

Ten vijfde komt er – in plaats van de sectorafhankelijke hoogte van de WW-premie – een lage WW-premie voor werknemers met een vaste baan en een hogere WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De hoge premie geldt niet bij flexcontracten met jongeren onder 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken.
 

6. Arbeidsvoorwaarden payrollers

Ten zesde krijgen payrollers minimaal dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Tevens moet voor payrollers per 1 januari 2021 ook een pensioenregeling door het payrollbedrijf worden ingesteld als ze werken bij een inlener waar een pensioenregeling geldt voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies.
 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de zes punten waarop de Wet arbeidsmarkt in balans het arbeidsrecht wijzigt? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.