Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Vernietiging ontslag bestuurder heeft ook arbeidsrechtelijke werking

Publicatiedatum: 26 juli 2018

arbeidsovereenkomst herleeft als ontslag statutair bestuurder wordt vernietigdWanneer een directeur als statutair bestuurder wordt ontslagen, wordt daarmee ook de arbeidsovereenkomst beëindigd. Maar wat als het ontslagbesluit vernietigbaar is?

Een bestuurder van een vennootschap is doorgaans ook werknemer van de vennootschap. Een bestuurder heeft dan een “dubbele rechtsbetrekking” met de vennootschap, namelijk een arbeidsovereenkomst en een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking. Wanneer een bestuurder wordt ontslagen, zal dit ook een arbeidsrechtelijk ontslag betekenen, tenzij er een opzegverbod van toepassing is of als partijen iets anders zijn overeengekomen. Welke regels moeten worden gevolgd bij de ontslagprocedure? En wat zijn de gevolgen indien een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit wordt vernietigd? De rechtbank Midden-Nederland behandelde deze vragen in een uitspraak van 24 mei 2018.
 

Ontslag bestuurder

Bestuurders worden in beginsel benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Bij structuurvennootschappen ligt deze bevoegdheid bij de Raad van Commissarissen (RvC). Voor het ontslag van een bestuurder moeten alle vennootschapsrechtelijke regels worden nagelopen. Dit betekent dat de AVA volgens de regeling in de statuten moet worden bijeengeroepen. Ook moet de bestuurder in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de vergadering gehoord te worden en advies te geven over het voorgenomen besluit hem te ontslaan. Tevens komt hem een raadgevende stem toe. Worden deze regels niet gevolgd, dan kan dit leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit.

Het vennootschapsrechtelijke ontslag van een bestuurder heeft in beginsel ook het arbeidsrechtelijk ontslag tot gevolg. Dit houdt in dat met het besluit tot ontslag van een bestuurder door de AVA, automatisch ook de arbeidsovereenkomst geacht wordt te zijn opgezegd. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is immers geen ontslagvergunning van UWV vereist, die bij een normaal arbeidsrechtelijk ontslag wel vereist is. Verder dient er voor het arbeidsrechtelijk ontslag een redelijke grond te zijn en dienen de wettelijke en contractuele opzegtermijnen in acht te worden genomen. Bovendien is een transitievergoeding verschuldigd.
 

Regeling in de wet en de statuten

Bij het nemen van een ontslagbesluit moeten wel de wettelijke en statutaire regels gevolgd worden, zo blijkt uit het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland. Dat was hier niet gebeurd. Zo bevatte de uitnodiging voor de AVA bevatte als onderwerp “het ontslag”, waardoor het leek alsof het besluit al genomen was, kreeg de bestuurder niet de kans zich tegen het ontslag te verweren of een raadgevende stem uit te brengen en was de voorzitter van de AVA niet bevoegd om de vergadering te leiden. Vanwege deze gebreken vernietigde de rechtbank het ontslagbesluit.

Nu het vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit geen stand hield, moest de rechtbank beoordelen of er nog een arbeidsovereenkomst bestond tussen de bestuurder en de vennootschap. Dat was het geval. Als een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit nietig is, is ook het daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijk ontslag nietig dan wel non-existent. De arbeidsovereenkomst duurde nog steeds voort en de bestuurder had recht op doorbetaling van loon. Een vordering van de bestuurder om zijn schorsing op te heffen en weer aan het werk te mogen gaan werd echter afgewezen. Datzelfde lot trof het voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de vennootschap.
 

Ons advies

Let bij het ontslaan van een bestuurder goed op de wettelijke verplichting de bestuurder te horen en op de (statutaire) verplichtingen rond de bijeenroeping van en besluitvorming in de AVA. Een ontslagbesluit in strijd met wettelijke op statutaire verplichtingen kan een nietig of vernietigbaar besluit tot gevolg hebben.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontslag van een bestuurder of werknemer? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het ondernemings- of arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.