Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ontslag statutair bestuurder: vergeet de ontslaggrond niet!

Publicatiedatum 3 december 2019
Een statutair bestuurder kan door een besluit van de aandeelhouders worden ontslagen. Dan eindigt ook de arbeidsovereenkomst. Voor dit arbeidsrechtelijke ontslag gelden echter de regels van het ontslagrecht. Als die niet in acht worden genomen kan dit leiden tot een stevige vergoeding voor de ontslagen statutair directeur.

ontslag statutair bestuurder - social media

Een statutair bestuurder kan door een besluit van de aandeelhouders worden ontslagen. Dan eindigt ook de arbeidsovereenkomst, zonder dat een vergunning van het UWV of ontbinding door de rechter nodig is. Er is echter wel een wettelijke ontslaggrond nodig. Als die ontbreekt kan dit leiden tot een stevige vergoeding voor de ontslagen statutair directeur. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Titulair bestuurder of statutair bestuurder?

Een internationale Aalsmeerse groothandel in bloemen en planten ontsloeg haar directeur als statutair bestuurder. De directeur vocht dit aan bij de rechter: hij zou geen statutair bestuurder zijn, maar slechts titulair bestuurder. Inderdaad was er geen benoemingsbesluit te vinden. Daarmee was de directeur er echter nog niet. In het handelsregister stond hij als statutair bestuurder vermeld. En dat stond ook in zijn laatste arbeidsovereenkomst. De rechter vond dan ook dat hij inderdaad ontslagen was als statutair bestuurder en dat daarmee ook de arbeidsovereenkomst was geëindigd. Game, set and match voor de vennootschap?

Verwijtbaar handelen? Geen vergoeding?

Nee, de vennootschap stelde dat de directeur ontslagen was vanwege verwijtbaar handelen en dat daarom ook geen ontslagvergoeding of transitievergoeding hoefde te worden betaald. En ook zou de opzegtermijn niet meer gelden. Daar ging de rechter echter niet in mee. De verwijten waren niet ernstig genoeg hiervoor.

Geen verwijtbaar handelen = billijke vergoeding

Het gevolg hiervan is dat de groothandel de arbeidsovereenkomst zonder goede grond heeft opgezegd. Daarom heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding, naast de andere wettelijke en contractuele vergoedingen. In totaal moet de werkgever ruim 5,5 ton betalen. Daaronder vallen:

 • Billijke vergoeding (€ 130.000,-)
 • Achterstallige bonussen over 2017, 2018 (€ 53.320,-) en 2019 (nog te berekenen)
 • Contractueel afgesproken vergoeding (€ 239.942,-)
 • Vergoeding wegens het zich niet houden aan de opzegtermijn (€ 126.358,-)

Daar komen dan nog de proceskosten en wettelijke rente bij.

Onze tips

 • Houdt u bij ontslag van een statutair directeur die ook werknemer is aan de regels van het ontslagrecht.
 • Zorg voor een goed onderbouwde ontslaggrond, ook in het ontslagbesluit.
 • Een statutair directeur ontslaat u per direct, maar voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt de contractuele of wettelijke opzegtermijn.
 • Neem niet te snel aan dat u geen transitievergoeding en/of contractueel afgesproken vergoeding hoeft te betalen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ontslag van een statutair bestuurder? Bent u als bestuurder ontslagen en wilt u weten wat uw rechten zijn? Of wilt u als vennootschap extra kosten bij het ontslag voorkomen? Neem dan contact met onze advocaten arbeidsrecht:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  4 aandachtspunten bij ontslag statutair directeur

  18 augustus 2020

  Een statutair directeur kan zowel bestuurder van de vennootschap zijn als werknemer. Welke gevolgen heeft dit als de statutair directeur ontslagen wordt? Waar moeten de vennootschap en de directeur op letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  25 juni 2020

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Kun je statutair bestuurder zijn zonder een benoemingsbesluit?

  15 maart 2018

  Een statutair bestuurder wordt benoemd door middel van een benoemingsbesluit van het bevoegd orgaan. Wat zijn de gevolgen wanneer dit besluit niet is vastgelegd?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder