Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Goed bestuur: Volmacht voor een niet-bestuurder

Publicatiedatum 26 november 2015
De rechtspersoon wordt in beginsel vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook toekomen aan anderen dan het bestuur en de bestuurders. Wanneer zijn niet-bestuurders bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen? Wat zijn de gevolgen van onbevoegde vertegenwoordiging?

international contract - social media

Een rechtspersoon moet worden vertegenwoordigd om bijvoorbeeld contracten te kunnen sluiten, gerechtelijke procedures te voeren of vastgoed te kopen of te bezwaren. Ook anderen dan bestuurders (zie onze nieuwsflits Goed bestuur: Is de rechtspersoon aansprakelijk of de bestuurder) kunnen de rechtspersoon vertegenwoordigen op grond van de statuten van de rechtspersoon of door het verlenen van een volmacht.

Vertegenwoordiging krachtens de statuten

De statuten van de rechtspersoon (BV, NV, Vereniging, Stichting) kunnen aan anderen dan het bestuur vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Een afzonderlijke volmacht is dan niet nodig. Om deze bevoegdheid te creëren of te wijzigen moeten wel de statuten gewijzigd worden. Omdat dit vaak lastig is, wordt in de praktijk meestal gekozen voor een volmacht.

Vertegenwoordiging krachtens volmacht

De bestuurders of de statutair aangewezen vertegenwoordigers kunnen de aan hen toekomende vertegenwoordigingsbevoegdheid door afgeving van een volmacht ook toekennen aan derden. Deze personen worden gevolmachtigden (ook wel: procuratiehouders) genoemd. Het bestuur verleent een volmacht door middel van een bestuursbesluit. Het opmaken van een volmacht is maatwerk en vereist de nodige deskundigheid.

Een volmacht kan ook het (impliciete) gevolg zijn van een bepaalde functie of aanstelling. Zo is de verkoopmedewerker namens de winkel bevoegd om een verkoopovereenkomst te sluiten met de klant.

Algemeen of beperkt

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van niet-bestuurders kan algemeen of beperkt zijn. Door afgifte van een algemene (‘volledige’) volmacht is de gevolmachtigde bevoegd alle rechtshandelingen op elk gebied te verrichten waartoe ook de volmachtgever bevoegd is. De omvang van de beperkte (‘bijzondere’) volmacht wordt bepaald door de statuten of de tekst van de volmacht. Een volmacht kan zodoende beperkt zijn tot transacties met een bepaalde waarde (“tot € 50.000”) of tot het verrichten van bepaalde transacties (“afsluiten van leasecontracten”).

Inschrijving in het handelsregister

Volmachten – en de omvang daarvan – kunnen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. De rechtspersoon is verplicht tot opgave van haar statutaire vertegenwoordigers. Het is niet verplicht om de gevolmachtigden in te schrijven, maar het is wel verstandig dit te doen. Eventuele beperkingen in de volmacht kunnen namelijk slechts aan derden worden tegengeworpen wanneer de volmacht is ingeschreven.

Onbevoegde vertegenwoordiger

Het kan voorkomen dat de wederpartij meent dat zij van doen heeft met een door de rechtspersoon aangestelde vertegenwoordiger, terwijl deze niet bevoegd is. In beginsel kan een onbevoegde de rechtspersoon niet rechtsgeldig vertegenwoordigen en een eventueel gesloten contract met een pseudovertegenwoordiger bindt de rechtspersoon niet. Gefopt!

Als de rechtspersoon echter heeft bijgedragen aan de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid (bijv. door de pseudovertegenwoordiger de lead te laten nemen tijdens contractonderhandelingen, of nalaat over de omvang van de bevoegdheid te informeren) dan is het mogelijk dat de rechtspersoon toch gebonden wordt. Daarvan is sprake als de wederpartij op grond van feiten en omstandigheden er op mocht vertrouwen dat de pseudovertegenwoordiger bevoegd was.

Actie

 • Controleer of laat controleren of de volmacht die u wilt afgeven of de statutaire bevoegdheid tot vertegenwoordiging die u wilt verlenen, juridisch correct is.
 • Controleer voordat u een contract sluit met een (zelfverklaarde) vertegenwoordiger of deze persoon wel vertegenwoordigingsbevoegd is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over volmachten en vertegenwoordiging? Heeft u een geschil met een tegenpartij die claimt dat zij niet gebonden is aan het contract met u, omdat dit door een onbevoegde is gesloten? Russell Advocaten staat u graag bij. U kunt contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder