Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Q&A coronavirus voor ondernemers (2)

Publicatiedatum: 2 april 2020

Antwoord op uw juridische vragen over het coronavirus en ondersteuning om de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf te beperken

  English version

Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in onze blogs antwoord te geven op vragen over de Covid-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland. U kunt hieronder op uw vragen klikken. Staan uw vragen er niet bij? Neem contact op met mij (reinier.russell@russell.nl of 020-301 55 55) of een van onze andere specialisten. Wij zijn ook tijdens de coronacrisis goed bereikbaar om u te helpen met de schade door het coronavirus aan uw bedrijf te beperken.

Onderneming

Personeel

Vastgoed

Moet ik schadevergoeding betalen als ik door de coronacrisis het contract niet meer kan nakomen?

Of u schadevergoeding moet betalen hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt voor het geval u het contract niet kunt nakomen. Heeft u een exoneratiebeding in uw algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing, controleer dan of het beding ook deze situatie dekt. Is dat het geval, dan kunt u hierop een beroep doen en hoeft u waarschijnlijk geen schadevergoeding te betalen. Het kan echter ook zo zijn dat de overeenkomst een boetebeding bevat. Deze boete zult u in principe wel moeten betalen. Het is zelfs mogelijk dat u daarnaast nog een schadevergoeding moet betalen. Heeft u niets geregeld, dan kunt u proberen een beroep te doen op overmacht. In dat geval bent u in beginsel niet aansprakelijk voor schade. Het is echter zeer de vraag of uw wederpartij hier zomaar mee akkoord zal gaan.
 

Mag ik een werknemer verplichten zich op het coronavirus te laten testen?

Het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer ziek is. Alleen een bedrijfsarts of arboarts mag de gezondheid van een werknemer onderzoeken en beoordelen of een werknemer ziek is of niet. Indien u aan uw werknemer vraagt of hij corona heeft, dan hoeft de werknemer hierop geen antwoord te geven. Indien u vermoedt dat uw werknemer besmet is, dan kunt u de werknemer verwijzen naar de huisarts of de GGD.

U mag als werkgever uw werknemers niet verplichten zich op het coronavirus te laten testen of bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur te laten opmeten. Dergelijke gegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 

Mijn werknemer is in het buitenland aan het werk. Wat moet ik doen?

De rijksoverheid adviseert Nederlanders om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren. Veel landen gaan op slot of nemen andere beperkende maatregelen. Dat advies geldt dus ook voor uw werknemer. Neem als goed werkgever contact op met de werknemer en kijk wat de mogelijkheden voor terugkeer zijn. Indien de werknemer niet kan terugkeren, kan deze zich registreren op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl dat zorgt voor de repatriëring van gestrande reizigers. Eventuele extra kosten voor repatriëring of verlengd verblijf komen voor uw rekening, aangezien de werknemer deze in uw opdracht maakt.
 

Mijn werknemer is in quarantaine gezet. Moet ik het loon doorbetalen?

Ja, u moet het loon doorbetalen. Wanneer uw werknemer ziek is en wegens besmettingsgevaar eveneens in quarantaine moet, dan is er geen verschil met andere ziekmeldingen. De werknemer heeft hierbij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, de cao en/of het personeelshandboek. Dat is tenminste 70% van het loon, maar meestal zal dit meer zijn.

Zit uw werknemer in quarantaine, maar is hij zelf (nog) niet ziek? Dan heeft uw werknemer recht op volledige loondoorbetaling. In overleg met uw werknemer kan worden gekeken naar de mogelijkheden om thuis te werken terwijl uw werknemer in quarantaine zit.

Slechts in zeer bijzondere gevallen hoeft u geen loon door te betalen, bijvoorbeeld als de werknemer moedwillig en tegen uw uitdrukkelijke wens in is afgereisd naar een risicogebied. U dient de werknemer dan wel vooraf op de consequenties hiervan te hebben gewezen.
 

Ik wil het kantoorpand of winkel die ik huur aanpassen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Moet ik dit zelf betalen of moet mijn verhuurder dit doen?

Als de huurder zijn pand wil aanpassen om het risico op besmetting van zijn werknemers en klanten te beperken, komen de kosten daarvan voor zijn eigen rekening. In beginsel heeft de huurder (voorafgaande) toestemming van de verhuurder nodig voor wijzigingen aan het gehuurde . Een wettelijke uitzondering geldt voor aanpassingen die – uiterlijk - bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Die uitzondering doet zich bijvoorbeeld voor bij de perspex schermen die in supermarkten worden gebruikt ter afscherming van klant/kassa-medewerker of voorzieningen om te waarborgen dat mensen voldoende afstand houden.
 

Kan ik bij een bestaande huurovereenkomst nog omzethuur regelen?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor een huurverlaging. Omzetting naar omzethuur vereist – net als elke (tussentijdse) wijziging van de huurovereenkomst – instemming van de verhuurder. Het idee achter omzethuur is dat de huurder minder hoeft te betalen in tijden van laagconjunctuur (of verslechtering van de loop naar het winkelcentrum), terwijl de verhuurder in tijden van hoogconjunctuur (of verbetering van het winkelcentrum) kan meeprofiteren van de hogere omzet van de huurder. Omzethuur zal in deze coronatijd vooral in het nadeel zijn van de verhuurder, maar kan wellicht worden voorgesteld met het vooruitzicht voor de verhuurder dat hij straks meer huur krijgt als het weer beter gaat. Natuurlijk zit daar voor beide partijen nu veel onzekerheid aan.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande vragen of heeft u aanvullende juridische vragen in verband met het coronavirus? Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ons ook bellen via 020 - 301 55 55 of uw vraag stellen via het onderstaande formulier:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.