Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack!

Publicatiedatum 26 juni 2017
Ontslagbescherming voor werknemers; ook bij pre-pack! Wat betekent dit voor de praktijk?

herplaatsing

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent geoordeeld dat de regels die gelden bij een overgang van onderneming ook gelden bij een pre-packconstructie. Hiermee volgt het Hof de conclusie van de Advocaat-Generaal, die wij eerder bespraken.

Ontslagverbod bij overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming gaan alle rechten en plichten van werknemers uit arbeidsovereenkomsten met de oorspronkelijke werkgever automatisch over naar de verkrijgende onderneming. Het is bovendien verboden werknemers te ontslaan wegens de overgang.

Ontslagverbod geldt niet bij faillissement

In het geval een onderneming failliet is verklaard, genieten de werknemers geen ontslagbescherming, ook bij een doorstart van de onderneming. De doorstartende partij hoeft dus niet de (rechten van) werknemers over te nemen.

Ontslagverbod wel bij pre-pack?

Bij een pre-pack wordt de doorstart van de onderneming al voordat de faillissementsprocedure begint tot in detail voorbereid. Zo kan een snelle doorstart worden gemaakt wanneer de onderneming failliet wordt verklaard. Vanwege het faillissement is er geen sprake van een overgang van onderneming en dus zou er geen ontslagbescherming gelden.

Werknemersorganisaties zijn echter van mening dat de pre-packconstructie misbruikt kan worden als een goedkope en snelle manier om een bedrijf te reorganiseren, zonder rekening te hoeven houden met de rechten van de werknemers en zonder afhankelijk te zijn van toestemming van UWV voor het ontslaan van de werknemers. Worden werknemers nu toch beschermd wegens overgang van onderneming bij een pre-pack?

Het Europese Hof heeft recent bepaald dat de regels voor overgang van onderneming inderdaad gewoon gelden bij een pre-pack en dat de uitzondering op het ontslagverbod wegens faillissement hierbij niet van toepassing is. Waarom?

Het doel van de pre-pack is niet de liquidatie van de onderneming, maar de doorstart. Daarom valt deze niet onder de uitzondering in geval van faillissement, ook al is het doel van de doorstart dat de schuldeisers zo veel mogelijk uitbetaald krijgen.

Voor het Hof weegt verder zwaar dat er geen formeel toezicht is op het pre-packtraject, dit in tegenstelling tot de situatie bij een faillissement. Weliswaar wordt de pre-pack in de praktijk afgehandeld onder begeleiding van een curator die onder toezicht staat van een rechter-commissaris, maar officieel hebben zij pas invloed nadat het faillissement is uitgesproken.

De toekomst van de pre-pack

Wat heeft de uitspraak van het Hof voor gevolgen voor de praktijk? De pre-packconstructie, en daarmee ook het overnemen van een onderneming met het oog op een doorstart, zal in ieder geval minder aantrekkelijk worden. De verkrijgende onderneming zal immers al het personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden moeten overnemen.

De wetgever zal daarom in ieder geval moeten nadenken over wat er zal gebeuren met de voorgenomen wettelijke verankering van de pre-packregeling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pre-packconstructie en de gevolgen van de uitspraak voor die constructie? Heeft u vragen over de regels die gelden bij een overgang van onderneming? Wij beantwoorden uw vragen graag! Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Geen pre-pack als doorstart wordt uitgesteld

  21 november 2017

  Verrassende uitspraak: hoe een onderneming niet onder een pre-packconstructie valt en de nieuwe organisatie het personeel niet hoeft over te nemen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack?

  12 april 2017

  Bent u van plan om een (deel van een) bedrijf over te nemen middels een pre-packconstructie? Bent u dan ook verplicht om de werknemers mee over te nemen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Overgang van onderneming: Geldt de regeling ook bij faillissement?

  21 juni 2016

  Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van onderneming. Deze keer in onze reeks over dit onderwerp: Geldt de regeling ook bij faillissement?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder