Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Geen pre-pack als doorstart wordt uitgesteld

Publicatiedatum 21 november 2017
Bij een pre-packconstructie geldt de regeling van overgang van onderneming en moet het nieuwe bedrijf het personeel overnemen. Bij een doorstart na faillissement geldt dit niet. Hoe ver mag je een doorstart voorbereiden zonder dat sprake is van pre-pack? Verrassende uitspraak: hoe een onderneming niet onder een pre-packconstructie valt en de nieuwe organisatie het personeel niet hoeft over te nemen.

herplaatsing

Pre-pack = overgang van onderneming

Een bedrijf uit Enkhuizen dat doodskisten produceert verkeerde afgelopen zomer in dusdanig financieel zwaar weer, dat het bedrijf aanstuurde op een pre-packconstructie waarbij een deel van het personeel op straat zou belanden. Op de dag dat de “stille bewindvoerder” wordt aangesteld die de pre-pack zou voorbereiden, oordeelt het Europese Hof dat een doorstart door middel van een pre-pack (ook wel ‘flitsfaillissement’) een overgang van onderneming inhoudt. Dit betekent dat werknemers bij een pre-pack automatisch mee over gaan naar de nieuwe organisatie met behoud van hun arbeidsvoorwaarden, dit in tegenstelling tot wat bij doorstart na faillissement gebruikelijk is.

Overname door Belgisch bedrijf

Het doodskistenbedrijf vraagt vervolgens faillissement aan en de curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart. Nog geen drie weken na het faillissement meldt het bedrijf dat het wordt overgenomen door een Belgische onderneming.

Doorstart of pre-pack?

De ontslagen werknemers starten daarop een procedure en stellen dat sprake is van een pre-packconstructie. Zij vermoeden dat de overname al een uitgemaakte zaak was voor de aanvraag van het faillissement en dat het faillissement dus niet was gericht op liquidatie van de onderneming, zoals het Europese Hof eist. Zo zou de curator, dezelfde persoon als de eerder benoemde “stille bewindvoerder”, niet in zijn gegaan op aanbiedingen van andere bedrijven die garandeerden dat het personeel overgenomen zou worden. Daarnaast is de ex-eigenaar operationeel directeur geworden en is de naam van het bedrijf hetzelfde gebleven.

De rechter oordeelt echter dat sprake is van een gewone doorstart na faillissement en niet van een pre-packconstructie. Hij ziet namelijk geen bewijs dat de overname van het bedrijf al tot in de puntjes geregeld was voordat het faillissement was uitgesproken. Bovendien is op de verkoop van de activa van het bedrijf extern toezicht geweest van de rechter-commissaris. Ook ziet de rechter geen misbruik van faillissement met als doel om goedkoop van het personeel af te komen. Het bedrijf is daadwerkelijk geliquideerd, wat het hoofddoel van een faillissement is.

Tot slot

Wie zich beroept op overgang van onderneming wegens pre-pack, zal het bestaan van een pre-packconstructie moeten bewijzen en dat is niet eenvoudig. Het is dus voor werkgevers nog steeds mogelijk om een doorstart gedeeltelijk voor te bereiden voordat het faillissement wordt uitgesproken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over overgang van onderneming of doorstart na faillissement of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Overgang van onderneming: Ook bij pre-pack!

  26 juni 2017

  Ontslagbescherming voor werknemers; ook bij pre-pack! Wat betekent dit voor de praktijk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Overgang van onderneming: Geldt de regeling ook bij faillissement?

  21 juni 2016

  Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van onderneming. Deze keer in onze reeks over dit onderwerp: Geldt de regeling ook bij faillissement?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Overgang van onderneming: Vereisten

  28 oktober 2015

  Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van onderneming (Richtlijn 2001/23/EG). Russell Advocaten zal u in een reeks nieuwsflitsen inlichten over deze regelgeving en de gevolgen daarvan. Deze keer: de vereisten voor overgang van onderneming.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder