Overgang van onderneming: Geldt de regeling ook bij faillissement?

Publicatiedatum 21 juni 2016
Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van onderneming. Deze keer in onze reeks over dit onderwerp: Geldt de regeling ook bij faillissement?

herplaatsing-social-media.fb6b52

Geen overgang van onderneming in geval van faillissement

De Europese wetgeving laat lidstaten vrij om te besluiten of de wetgeving betreffende overgang van onderneming ook van toepassing is in geval van faillissement. Nederland heeft bepaald dat deze wetgeving niet toepasselijk is indien de werkgever failliet is verklaard. Dit betekent dat wanneer de onderneming van een failliete werkgever overgaat, de werknemers niet automatisch overgaan naar de verkrijger (zoals bij overgang van onderneming het geval is).

Hoe zit het met de pre-packregeling?

Momenteel is er discussie over de vraag of de uitzondering op de regelgeving voor overgang van onderneming in geval van faillissement ook geldt voor de pre-packregeling. In de pre-packprocedure wordt al voor het begin van de formele faillissementsprocedure een stille bewindvoerder aangesteld om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke (snelle) doorstart van het bedrijf, zodra dit officieel failliet is verklaard. Dit vergroot vaak de kansen op een succesvolle doorstart, omdat meer van de waarde van het bedrijf behouden kan blijven.

In de meeste pre-packprocedures krijgt een deel van de werknemers een baan in het doorgestarte bedrijf aangeboden, maar zullen anderen hun baan verliezen. Sommigen – vooral vakbonden – zijn echter van mening dat bij een pre-packprocedure alle werknemers automatisch overgaan naar het nieuwe bedrijf, omdat de procedure niet gericht is op liquidatie van het bedrijf, maar op een zo snel mogelijke doorstart daarvan. Volgens de vakbonden wordt de pre-packprocedure misbruikt als een goedkope en snelle manier om een bedrijf te reorganiseren, zonder rekening te hoeven houden met de rechten van de werknemers.

In Nederland zijn er verschillende rechtszaken geweest over de vraag of de regelgeving betreffende de overgang van onderneming ook geldt in geval van een pre-packprocedure. Meestal is de rechter van oordeel dat dit niet zo is. In een recente zaak over de pre-packprocedure van een grote kinderopvangorganisatie heeft de rechter echter besloten om aan het Europese Hof van Justitie te vragen om een toelichting op de regeling. Zeer waarschijnlijk zal dit leiden tot meer duidelijkheid over de reikwijdte van de wetgeving inzake overgang van onderneming.

Advies

Voorlopig is het nog niet duidelijk of in geval van een pre-packprocedure werknemers automatisch zullen overgaan naar het doorstartende bedrijf. Daarom verdient het aanbeveling dat u, indien u te maken hebt met een doorstart in het kader van een pre-packprocedure, zich goed informeert over de mogelijke risico’s hiervan. Ook bij reguliere faillissementen zullen werknemers meer inspraak krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Europese regelgeving inzake overgang van onderneming en de gevolgen daarvan? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

Lees ook de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder