Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Overgang van onderneming: Geldt de regeling ook bij faillissement?

Publicatiedatum 21 juni 2016
Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van onderneming. Deze keer in onze reeks over dit onderwerp: Geldt de regeling ook bij faillissement?

herplaatsing-social-media.fb6b52

Geen overgang van onderneming in geval van faillissement

De Europese wetgeving laat lidstaten vrij om te besluiten of de wetgeving betreffende overgang van onderneming ook van toepassing is in geval van faillissement. Nederland heeft bepaald dat deze wetgeving niet toepasselijk is indien de werkgever failliet is verklaard. Dit betekent dat wanneer de onderneming van een failliete werkgever overgaat, de werknemers niet automatisch overgaan naar de verkrijger (zoals bij overgang van onderneming het geval is).

Hoe zit het met de pre-packregeling?

Momenteel is er discussie over de vraag of de uitzondering op de regelgeving voor overgang van onderneming in geval van faillissement ook geldt voor de pre-packregeling. In de pre-packprocedure wordt al voor het begin van de formele faillissementsprocedure een stille bewindvoerder aangesteld om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke (snelle) doorstart van het bedrijf, zodra dit officieel failliet is verklaard. Dit vergroot vaak de kansen op een succesvolle doorstart, omdat meer van de waarde van het bedrijf behouden kan blijven. In de meeste pre-packprocedures krijgt een deel van de werknemers een baan in het doorgestarte bedrijf aangeboden, maar zullen anderen hun baan verliezen. Sommigen – vooral vakbonden –zijn echter van mening dat bij een pre-packprocedure alle werknemers automatisch overgaan naar het nieuwe bedrijf, omdat de procedure niet gericht is op liquidatie van het bedrijf, maar op een zo snel mogelijke doorstart daarvan. Volgens de vakbonden wordt de pre-packprocedure misbruikt als een goedkope en snelle manier om een bedrijf te reorganiseren, zonder rekening te hoeven houden met de rechten van de werknemers.

In Nederland zijn er verschillende rechtszaken geweest over de vraag of de regelgeving betreffende de overgang van onderneming ook geldt in geval van een pre-packprocedure. Meestal is de rechter van oordeel dat dit niet zo is. In een recente zaak over de pre-packprocedure van een grote kinderopvangorganisatie heeft de rechter echter besloten om aan het Europese Hof van Justitie te vragen om een toelichting op de regeling. Zeer waarschijnlijk zal dit leiden tot meer duidelijkheid over de reikwijdte van de wetgeving inzake overgang van onderneming.

Advies

Voorlopig is het nog niet duidelijk of in geval van een pre-packprocedure werknemers automatisch zullen overgaan naar het doorstartende bedrijf. Daarom verdient het aanbeveling dat u, indien u te maken hebt met een doorstart in het kader van een pre-packprocedure, zich goed informeert over de mogelijke risico’s hiervan. Ook bij reguliere faillissementen zullen werknemers meer inspraak krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Europese regelgeving inzake overgang van onderneming en de gevolgen daarvan? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

Lees ook de andere nieuwsflitsen in deze reeks:

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder