Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Genderneutrale werkplek

Publicatiedatum 22 augustus 2018
De NS begint haar omroepen met “Beste reizigers” en onlangs introduceerde HEMA een genderneutrale kledinglijn voor kinderen. Ook werkgevers dienen rekening te houden met de behoefte aan genderneutraliteit. Als werkgever ben je immers verplicht om te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Hoe kun je als werkgever de werkomgeving inrichten zodat iedereen zich welkom en vrij voelt? En tot welke inspanningen ben je als werkgever verplicht?

genderneutraal - social media

Arbobeleid

Een werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Daarbij hoort ook het voeren van een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet dus bijvoorbeeld zorgen voor beschermende kleding bij straling of vervuiling op de werkvloer of gehoorbescherming als er veel lawaai is in de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd. Ook dient een werkgever bij de inrichting van de arbeidsplaatsen zo veel mogelijk rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de werkgever rekening moet houden met werkstress bij werknemers, maar hieronder vallen natuurlijk ook andere persoonlijke eigenschappen zoals genderidentiteit, waaronder transseksualiteit en intersekse.

Door de overheid worden geen duidelijke regels gegeven hoe een werkgever uitvoering moet geven aan “zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”. Het wordt aan de werkgever en werknemers zelf overgelaten om hier gezamenlijk en in overeenstemming invulling aan te geven.

Genderneutrale werkplek

Over het algemeen geldt dat wie zich goed voelt ook beter presteert op het werk. Het is dus ook in het belang van de werkgever om een voor iedereen prettige werkomgeving te creëren. Helaas blijkt er niet altijd begrip te zijn voor transgenders en genderneutralen en dit kan zelfs pesterijen tot gevolg hebben.

Een werkgever doet er goed aan om in het personeelshandboek algemene regels te stellen waarmee voor iedere werknemer een veilig klimaat wordt gecreëerd. Ook kunnen in het personeelshandboek praktische zaken worden behandeld, zoals richtlijnen voor het gebruik van de steeds meer voorkomende genderneutrale toiletten. Een werkgever is niet verplicht dit op eigen initiatief te doen.

Een werknemer kan bij een lid van de ondernemingsraad een verzoek indienen voor de genderneutrale toiletten. Indien de ondernemingsraad instemt met dit verzoek, kan zij besluiten een verzoek tot overleg in te dienen bij de ondernemer. De ondernemer is verplicht om in overleg te treden met de Ondernemingsraad. Uiteraard kan de werknemer deze kwestie ook altijd informeel aankaarten bij de werkgever, de leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

Doorbetaling bij transitie

Werkgevers hoeven werknemers die een geslachtsverandering ondergaan, (nog) geen recht op een transitieverlof te geven, dat wil zeggen dat zij het loon niet hoeven door te betalen wanneer de werknemer als gevolg van de geslachtverandering afwezig is. Ambtenaren bij de gemeente Amsterdam hebben hier inmiddels wel recht op. Vele organisaties, zoals Transgender Netwerk Nederland (TNN), pleiten voor een wettelijk transitieverlof.

Het transitieverlof bestaat wettelijk (nog) niet, maar dit betekent niet dat een werknemer die een geslachtsverandering ondergaat geen andere rechten heeft. Zo geldt dat indien een werknemer ingrepen met het oog op de transitie ondergaat, deze recht heeft op doorbetaling van loon. Voorwaarde is wel dat de ingrepen niet cosmetisch zijn, maar medisch noodzakelijk. Van een medische ingreep is sprake als het transitieproces al een langere tijd duurt en de geslachtsveranderende operatie een noodzakelijke ingreep is in dit traject. Houd hier dus als werkgever rekening mee. Aangezien het een medische kwestie betreft, is het verstandig uw arbodienst of bedrijfsarts bij dit traject te betrekken.

Ons advies

Een gelukkige werknemer is een productieve werknemer. U doet er dan ook als werkgever goed aan voor alle werknemers een prettige werkplek te creëren. Stel daarom een personeelshandboek op en stel een leidinggevende of een vertrouwenspersoon aan die de behoeftes van werknemers in de gaten houdt en speel hier als werkgever op in.

Meer weten?

Wilt u als werkgever of als ondernemingsraad meer weten over de rechten en plichten van werkgevers? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  #MeToo op het werk: 4 tips

  15 augustus 2018

  Wat kunt u doen om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? En wat moet u als werkgever doen als dit onverhoopt toch gebeurt?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ongewenst gedrag op de werkvloer: Wat kunt u als werkgever hiertegen doen?

  25 april 2018

  Wat moet u doen als uw bedrijf een eigen #Metoo-discussie krijgt? Hoe kunt u seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag zo veel mogelijk voorkomen?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder