Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Inzet ‘Mystery Guests’ instemmingsplichtig?

Publicatiedatum 16 maart 2017
Regelingen op het gebied van personeelsbeoordeling zijn instemmingsplichtig. Wanneer is er sprake van zo’n regeling?

mystery-guests-social-media.35d791

De ondernemer moet de instemming van de ondernemingsraad vragen voor besluiten over regelingen op het gebied van personeelsbeoordelingen (artikel 27 lid 1 sub g WOR). Het is echter niet altijd duidelijk of er sprake is van zo’n regeling. Het Hof Den Bosch heeft zich recent over dit onderwerp gebogen.

In deze zaak was het volgende aan de hand. De ondernemer, een vervoersbedrijf, maakte gebruik van ‘Mystery Guests’. Deze anonieme rijinstructeurs reden mee met bij de ondernemer werkzame chauffeurs en beoordeelden deze chauffeurs op hun gedrag, houding en rijvaardigheid. De OR is een procedure gestart om de inzet van Mystery Guests te stoppen. Voor de inzet van Mystery Guests was namelijk geen instemming van de OR gevraagd, omdat de ondernemer van mening was dat er geen sprake was van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling.

Mystery Guest: personeelsbeoordeling?

De inzet van Mystery Guests is volgens de ondernemer niet bedoeld om personeelsbeoordelingen op te maken van in de onderneming werkzame personen. Hiervoor geeft de ondernemer twee redenen.

 1. Er is geen sprake van een beoordeling. De inzet is bedoeld om hulp en begeleiding aan chauffeurs te bieden om hun rijgedrag te verbeteren. De beoordelingsformulieren worden slechts gebruikt als hulpmiddel daarbij.
 2. Het betreft geen regeling. Mystery Guests worden namelijk alleen beperkt ingezet als passagiers meerdere klachten hebben ingediend over de chauffeur of als er sprake is van meer dan drie zogenaamde “eigen schuld schades”. Zelfs dan worden er niet altijd Mystery Guests ingezet. Tot nu toe is een Mystery Guest slechts zeven keer in vijf jaar ingezet, terwijl er ongeveer 1.335 chauffeurs werkzaam zijn bij de ondernemer.

Het hof oordeelt dat er wel sprake is van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling. Het besluit was dus instemmingsplichtig. Bij de beoordeling van een regeling moet namelijk niet alleen gekeken worden naar het doel dat de ondernemer stelt te beogen. Het doel van de regeling moet objectief beoordeeld worden. In deze zaak acht het hof het volgende van belang:

 • De beoordeling door de Mystery Guest wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. De ondernemer heeft verklaard dat de beoordeling ook bedoeld is voor dossieropbouw ten behoeve van een eventuele ontslagprocedure. De bevindingen van de Mystery Guest worden dus minstens meegewogen in de beslissing om een werknemer al dan niet te ontslaan.
 • De inzet van de Mystery Guest is een regeling omdat deze in beginsel op iedere binnen de onderneming werkzame chauffeur (herhaaldelijk) toepasbaar is.

Meer informatie

Twijfelt u of sprake is van een instemmingsplichtig besluit? Wilt u advies over wat u kan doen indien er geen instemming is gevraagd aan de ondernemingsraad? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Het monitoren van werknemers: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

  20 november 2019

  Veel bedrijven monitoren hun personeel met toegangspasjes en camerasystemen. Werknemers kunnen echter ook digitaal worden gevolgd. Is voor het vaststellen van een (digitaal) personeelsvolgsysteem instemming van de OR vereist?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Goed bestuur: Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

  26 april 2016

  Het bestuur van een bedrijf heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Wat als de ondernemingsraad geen instemming verleent?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder