Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ondernemingsraad: Arbeidsrechtelijke bescherming van OR-leden

Publicatiedatum: 29 maart 2017

verbod op ontslag en benadeling van leden van de ondernemingsraad
Werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap hebben extra rechten zodat zij zich onafhankelijk kunnen opstellen en zij hun medezeggenschapstaken goed kunnen uitvoeren.
 

Benadelingsverbod

Werknemers mogen niet benadeeld worden omdat zij betrokken zijn bij medezeggenschapsactiviteiten (artikel 21 Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Voorbeelden van benadeling zijn eerdere overplaatsing, verslechtering van promotiekansen, een consequente toedeling van vervelende klussen, een wijziging van de werktijden of een slechte beoordeling vanwege minder beschikbaarheid door OR-werkzaamheden.

Naast OR-leden hebben de volgende werknemers recht op deze bescherming:

 • voormalig OR-leden;
 • plaatsvervangers van OR-leden;
 • (voormalig) OR-kandidaten;
 • (voormalig) commissieleden;
 • de ambtelijk secretaris van de OR;
 • degenen die het initiatief nemen of hebben genomen tot instelling van een OR.

Wordt de werknemer toch benadeeld? Dan kan de werknemer of de ondernemingsraad een procedure starten bij de kantonrechter om de ondernemer te verplichten de benadelingshandeling terug te draaien. Het is hierbij aan de werknemer of ondernemingsraad om aan te tonen dat de werknemer wordt benadeeld. Is de werknemer inmiddels uit dienst? In dat geval kan de werknemer een schadevergoeding vorderen op basis van goed werkgeverschap.
 

Opzegverbod

Het is verboden om de arbeidsovereenkomst van een OR-lid op te zeggen. Dit opzegverbod geldt ook voor een werknemer die:

 • (plaatsvervangend) lid is van een (centrale of groeps)ondernemingsraad of dit in de afgelopen twee jaar is geweest;
 • lid is van een vaste commissie of onderdeelcommissie;
 • secretaris is van de ondernemingsraad;
 • op de kandidatenlijst is geplaatst;
 • lid is van een voorbereidingscommissie.

Wordt de werknemer toch ontslagen? Dan kan de werknemer kiezen om óf te vragen om het ontslag te vernietigen waardoor de arbeidsovereenkomst blijft bestaan óf om een billijke vergoeding.

Dit betekent niet dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemers nooit kan beëindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid beëindigen als sprake is van:

 • instemming van de werknemer met de beëindiging;
 • een ontslag op staande voet;
 • een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een reorganisatie);
 • een reden voor ontslag die geen verband houdt met het feit dat de werknemer OR-lid is (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer).
   

Contact

Wilt u advies over arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.