Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Goed bestuur: Meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven

Publicatiedatum 28 juli 2016
De wet schreef tot 1 januari 2016 voor dat binnen besturen en raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% door mannen bezet diende te worden. Het kabinet wil deze regeling opnieuw invoeren. Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming?

women-at-the-top-of-corporations.9eedc2

Evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen

Van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016 kende het Burgerlijk Wetboek een regeling met het doel om een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen voor bepaalde grote NV’s en BV’s te bewerkstelligen. De zetels in het bestuur en de raad van commissarissen zijn evenwichtig verdeeld indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% door mannen wordt bekleed.

Verplichtingen voor de vennootschap

De grote vennootschap moet rekening houden met het streefcijfer van 30% bij:

 • de (voordracht voor de) benoeming van bestuurders;
 • de (voordracht voor de, alsmede de profielschets voor de) benoeming van de raad van commissarissen of – als sprake is van een monistisch bestuursmodel – de niet-uitvoerende bestuurders.

Wanneer de vennootschap zich niet aan het streefcijfer van 30% houdt, dan moet de vennootschap in het jaarverslag uitleggen waarom niet aan de verdeling is voldaan, hoe men getracht heeft tot een evenwichtige verdeling te komen en welke maatregelen zijn genomen om in de toekomst tot deze verdeling te komen.

Resultaten van het streefcijfer

Uit onderzoek (zie: Bedrijvenmonitor 2012-2015) is gebleken dat er – sinds de invoering van het wettelijke streefcijfer – sprake is geweest van een lichte groei in de man/vrouw verhouding ten opzichte van de situatie in 2012. Het aandeel vrouwen in de top is gestegen van 7,4% naar 9,6% (in het bestuur) en van 9,8% naar 11,2% (in de raad van commissarissen). Hoewel het kabinet vaststelt dat er vooruitgang is geboekt, zal het volgens het kabinet – zonder streefcijfer – te lang duren voordat het aantal vrouwen in de top tot minimaal 30% is toegenomen.

Wetsvoorstel

Het kabinet heeft daarom op 23 maart 2016 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om dit streefcijfer opnieuw in te voeren. De bestaande wetgeving zal dan zo spoedig als mogelijk worden voortgezet. Het wettelijke streefcijfer zal vervolgens op 1 januari 2020 komen te vervallen.

Actie

 • Controleer of uw onderneming voldoet aan de criteria voor een grote vennootschap als bedoeld in deze wetgeving.
 • Neem maatregelen om een evenwichtige verdeling van zowel vrouwen, als mannen, in de top van uw onderneming te bereiken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de samenstelling van de raad van bestuur of de raad van commissarissen, of andere vragen over ondernemingsrecht, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder