Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Geheimhoudingsbeding werknemer

Publicatiedatum: 9 oktober 2018

regel geheimhouding door werknemerWat is het belang van een geheimhoudingsbeding in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en hoe kan de werkgever dit handhaven?

In veel overeenkomsten tussen werkgever en werknemer wordt een geheimhoudingsbeding opgenomen. Dit heeft tot doel om er voor te zorgen dat de werknemer vertrouwelijke informatie niet deelt met derden. Door een geheimhoudingsbeding op te nemen wordt de werknemer er op geattendeerd om gevoelige informatie voor zich te houden. Verder wordt er ook vaak een boetebeding gekoppeld aan het overtreden van deze geheimhoudingsplicht.

Een geheimhoudingsbeding voor een werknemer kan worden opgenomen in:

 • een arbeidsovereenkomst,
 • een vaststellingsovereenkomst.
   

Arbeidsovereenkomst

Reikwijdte en doel
In een arbeidsovereenkomst heeft een geheimhoudingsbeding tot doel om er voor te zorgen dat de werknemer vertrouwelijke informatie/bedrijfsgeheimen niet deelt met anderen, bijvoorbeeld de concurrent. Deze verplichting geldt zowel tijdens als na het einde van het dienstverband. Dit moet dan expliciet in het contract worden opgenomen. Werkgever en werknemer moeten daarbij ook duidelijk afspreken wat die verplichting inhoudt, zodat de werknemer weet wat diens plichten zijn. Zo kan bijvoorbeeld worden geregeld dat er wel met collega’s over vertrouwelijke informatie mag worden gesproken. Bij de omschrijving van wat een bedrijfsgeheim is kan gebruik worden gemaakt van de definitie in de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Geen geheimhoudingsbeding?
Een geheimhoudingsbeding is niet bij wet geregeld. Dat wil zeggen dat partijen vrij zijn om aan dit beding vorm te geven en dat dit bijvoorbeeld ook mondeling kan worden afgesproken. Uiteraard is schriftelijk vastleggen wel verstandig, al is het maar om te bewijzen dat er afspraken zijn gemaakt over geheimhouding.

Als er geen beding is overeengekomen, betekent dit niet dat werknemers willekeurige informatie mogen delen met derden. De werknemer moet zich namelijk als “goed werknemer” gedragen binnen de arbeidsrelatie. Dit betekent dat deze zich moet onthouden van:

 • het openbaren van bedrijfsgeheimen;
 • uitlatingen die de concurrentiepositie van de werkgever in gevaar kunnen brengen of schaden.

Boete
Als sanctie op het overtreden van de geheimhoudingsplicht staat vaak een boete die contractueel is afgesproken/opgenomen. Andere opties kunnen zijn:

 • een waarschuwing of berisping (in het personeelsdossier),
 • schadevergoeding,
 • schorsing,
 • ontslag (op staande voet).

In de praktijk wordt er vaak een boetebeding gebruikt, waarbij de werknemer een vast bedrag moet betalen voor iedere overtreding. Een boetebeding heeft een groot voordeel ten opzichte van schadevergoeding: de werkgever hoeft niet te bewijzen dat (1) hij schade heeft geleden en (2) hoe hoog die schade is. De hoogte van de boete kan door de rechter wel weer worden gematigd.
 

Vaststellingsovereenkomst

Een geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst heeft vaak een andere inhoud. Werkgever en werknemer spreken hierbij doorgaans af dat zij niet zullen spreken over de aanleiding en inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft hier belang bij zodat andere werknemers bijvoorbeeld geen inzicht krijgen in de gemaakte afspraken en dit gebruiken om bij onderhandelingen minimaal dezelfde voorwaarden te eisen. De werknemer kan ook belang hebben bij een geheimhoudingsbeding, bijvoorbeeld omdat deze niet wil dat bekend wordt wat de reden was voor beëindiging van het dienstverband.

Boete
Bij vaststellingsovereenkomsten kan ook een boetebeding worden opgenomen waarbij de werknemer (na het einde van het dienstverband) bij iedere overtreding een vast bedrag moet betalen.
 

Ons advies

 • Neem altijd een geheimhoudingsbeding op in een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
 • Spreek duidelijk en concreet af tot hoe ver de geheimhoudingsverplichting strekt.
 • Koppel een boetebeding aan de geheimhoudingsplicht.
   

Meer informatie?

Heeft u vragen over geheimhoudingsbedingen bij de verschillende contracten? Wilt u dat wij een standaard geheimhoudingsbeding voor u opstellen of een model arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met ons:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.