Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Domeinnaam gekaapt, wat kunt u doen?

Publicatiedatum 27 februari 2019
Een merkhouder of handelsnaamhouder kan optreden tegen domeinnamen hebben waarin hun naam of merk is opgenomen. Zo kunt u vorderen dat u de houder van de “gekaapte” domeinnaam wordt. Ook kunt u vergoeding van de geleden schade eisen.

e-commerce

Internet is toegankelijk voor iedereen. Het beginnen van een webshop is daarom aantrekkelijk. Online kunnen waren en diensten immers ook (inter)nationaal worden aangeboden. Bij registratie en gebruik van een domeinnaam moet u wel in acht nemen dat merken en handelsnamen bescherming genieten. Dat betekent dat de houders daarvan kunnen optreden tegen domeinnamen die hun merknaam of handelsnaam bevatten. Hoe zit dit precies?

Wanneer heeft u een merk of handelsnaam?

Een merk en een handelsnaam hebben iets gemeen, namelijk dat ze beide onder het publiek bekend zijn.

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben, denk bijvoorbeeld aan ‘KLM’ en ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’. Handelsnamen zijn beschermd zodra ze gebruikt worden in het economisch verkeer. Deponering of inschrijving is niet verplicht.

Een merk daarentegen is pas beschermd als het is ingeschreven in het merkenregister. Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan de letter ‘M’, een groot publiek zal dit teken herkennen en weten dat dit staat voor McDonald’s.

Redenen om op te treden

Allereerst wordt er ongerechtvaardigd (financieel) voordeel getrokken uit de naamsbekendheid van het merk of handelsnaam. Daarnaast kan zo ook afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en de handelsnaam. Het onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat het (relevante) publiek de herkomst van de producten kunnen herleiden tot het merk of de handelsnaam. Ook kan het reputatieschade opleveren als de domeinnaam bijvoorbeeld wordt gebruikt om in plaats van de kwaliteitsproducten van het merk producten van merkpiraten te verkopen.

Waar kunt u tegen optreden?

Als merkhouder of handelsnaamhouder kunt u optreden tegen domeinnamen die te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Dat hier sprake van is, kunt u afleiden uit de volgende omstandigheden:

Oneerlijke concurrentie: De domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een andere website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden. Door het gebruiken van de merk- of handelsnaam kan er verwarring ontstaan, zodat het publiek denkt dat de website wordt beheerd door de merkhouder of handelsnaamhouder.

Domain name grabbing: De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een fors hoger bedrag te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een concurrent.

Dwarsbomen: De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken of om de activiteiten van de eiser te verstoren. Een aanwijzing hiervoor is dat de domeinnaamhouder een groot aantal domeinnamen heeft, die sterk op elkaar lijken en nauwelijks gebruikt worden.

Typosquatters: Deze maken misbruik van typefouten, bijv. russel.nl in plaats van russell.nl. Wie een verkeerde letter typt, komt op een andere website terecht. Soms zijn dit websites die schadelijke software verspreiden of eruitzien als de site van bijvoorbeeld uw bank (phishing). Dit is vervelend voor de gebruikers en kan de reputatie van de ‘echte’ bedrijven (zonder typefout) schaden.

Wel te goeder trouw?

Het is echter ook mogelijk dat het merk te goeder trouw in de domeinnaam wordt gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder andere aantonen door de volgende omstandigheden:

 • Voor het geschil gebruikte de domeinnaamhouder de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Hierbij kan worden gedacht aan twee ver uit elkaar liggende lokale bedrijven, zoals bakkerijen, die te goeder trouw op hun website ook bezorgdiensten aanbieden.
 • De domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder die domeinnaam.
 • De domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij financieel gewin te behalen of de merk-/handelsnaam te schaden. Voorbeelden zijn fansites.

Als van één van deze omstandigheden sprake is, wil dat nog niet zeggen dat de eis per definitie zal worden afgewezen. Het is enkel een aanwijzing dat domeinnaamhouder een legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

Wat kunt u vorderen?

De eiser kan kiezen tussen een gerechtelijke procedure of de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Kiest u voor de geschillenregeling dan kunt u bij het Arbitration and Mediation Center van de World Intellectual Property Organization (WIPO) een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder instellen, zodat u de domeinnaamhouder wordt. In deze procedure instantie kunt u geen schadevergoeding of proceskosten vorderen.

Schadevergoeding?

Als het gebruik van een domeinnaam onrechtmatig is, kunt u hierdoor schade lijden. Hiervan kan sprake zijn bij domeinnaamkaping of wanneer de domeinnaamhouder zijn website niet als handelsnaam voert, maar wel met zijn domeinnaam verwarring wekt. U kunt bij de rechter een vordering tot schadevergoeding indienen. Uiteraard dient u dan wel hard te kunnen maken dat u schade heeft geleden en hoe groot deze schade is.

Tips

 • Onderneem actie tegen domeinnamen waarin uw merk- of handelsnaam is opgenomen.
 • Houd er rekening mee dat registratie en gebruik van een merk of handelsnaam waarvan u niet de houder bent, in een domeinnaam kan leiden tot een vordering tegen u.

Meer informatie

Wilt u actie ondernemen tegen een domeinnaam waarin uw bedrijfsnaam is opgenomen? Heeft u vragen over domeinnamen? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder