Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Boete én schadevergoeding door werknemer?

Publicatiedatum: 15 januari 2019

Combineren boete en volledige schadevergoeding niet toegestaanAan welke voorwaarden dient een boetebeding te voldoen? Kunt u als werkgever naast een boete ook nog schadevergoeding eisen?
 

Boetebeding

Een boetebeding is een bepaling in een contract waarbij partijen overeenkomen dat als een van hen bepaalde afspraken, verplichtingen of voorschriften niet nakomt, een geldbedrag betaald moet worden. Hierbij kan worden gedacht aan overtreding van gedragsvoorschriften, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, enzovoort.
 

Voorwaarden boetebeding

Aan een boetebeding zijn enkele voorwaarden verbonden. Een boetebeding moet altijd:

  • Schriftelijk worden overeengekomen.
  • Verwijzen naar in de arbeidsovereenkomst omschreven gevallen waarin een boete betaald moet worden.

Bij werknemers die het minimumloon verdienen gelden daarnaast nog bijzondere voorwaarden:

  • De bestemming van de boete moet worden vermeld.
  • Een vast bedrag moet worden opgenomen in dezelfde valuta als het loon.
  • Binnen een week mag een werknemer geen hoger bedrag aan boetes opgelegd krijgen dan diens loon voor een halve dag.

Verdient de werknemer meer dan het minimumloon, dan kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Elk beding in strijd met een van deze voorwaarden is nietig.

Bestemming
Er moet worden bepaald wat er met de boete wordt gedaan. Hierbij mag de werkgever (of degene die de boete int) geen onmiddellijk of middellijk persoonlijk voordeel genieten. De boete mag wel ten goede komen van een goed doel, zoals een fonds of de personeelspot. Hiervan mag worden afgeweken indien de werknemer meer verdient dan het minimumloon.

Hoogte boete
De werkgever is vrij om de hoogte van de boete te bepalen, maar deze kan door de rechter worden gematigd, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief. Als het boetebeding voldoet aan de voorwaarden voor werknemers met het minimumloon, is er voor de rechter geen ruimte om de boete te matigen.
 

Hoe int u de boete?

Veelal is in een boeteclausule bepaald dat er geen nadere ingebrekestelling nodig is voor het innen van de boete. In de praktijk is het vaak zo dat de werknemer wordt gewezen op zijn inbreuk en dat daarom aanspraak wordt gemaakt op betaling van de boete.

Als de werknemer de boete niet betaalt, kunt u de boete innen op de manier die contractueel is afgesproken, bijvoorbeeld door inhouding op het loon. Is de werknemer het niet eens met de boete dan kan deze naar de rechter stappen. Is de werknemer uit dienst en weigert deze te betalen, dan zal de werkgever naar de rechter moeten gaan.
 

Geen boete én schadevergoeding

De werkgever kan bij overtreding van het boetebeding kiezen voor het innen van een boete of kan schadevergoeding vorderen wegens het schenden van het beding (indien er schade is). De werkgever mag niet voor overtreding van hetzelfde feit zowel een boete als schadevergoeding vorderen. Bedingen die hiermee in strijd zijn, zijn ongeldig.

Wat is wel mogelijk?
Het is mogelijk om in de overeenkomst zowel een boete als een plicht tot schadevergoeding op te nemen. Daarbij moet wel duidelijk worden geformuleerd dat het beding moet worden gelezen als boete óf schadevergoeding en niet als boete én schadevergoeding. De werkgever heeft bij overtreding dus de keuze om te kiezen voor het eisen van een boete of – wanneer de geleden schade hoger is dan de boete – te kiezen voor het vorderen van schadevergoeding.

De rechter is ook bevoegd om op verzoek van schuldeisers naast een boete aanvullende schadevergoeding toe te kennen. Dit kan als de geleden schade hoger is dan de boete.

Het kan voor de werkgever aantrekkelijker zijn om een boete te innen. Deze hoeft dan niet te bewijzen dat hij schade heeft geleden en hoe hoog die schade is. Vooral bij schending van concurrentie- en relatiebedingen zal het lastig zijn om precies te kunnen vaststellen hoe hoog de geleden schade is.
 

Ons advies

  • Neem altijd een boetebeding op in uw arbeidsovereenkomst.
  • Zorg ervoor dat elk boetebeding voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
  • Laat u adviseren over de mogelijkheid om in plaats van een boete schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger is dan het boetebedrag.
     

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over boetes en schadevergoeding door werknemers? Wilt u dat Russell Advocaten een boetebeding of een arbeidsovereenkomst voor u opstelt? Neem dan contact op met ons:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.