Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Wat moet in een beëindigingsovereenkomst staan?

Publicatiedatum: 10 april 2018

16 dingen die u in een vaststellingsovereenkomst kunt regelenDe eenvoudigste manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is met wederzijds goedvinden. De afspraken legt u vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Waarop moet u bij zo’n overeenkomst letten?

 

Wat moet in de beëindigingsovereenkomst geregeld worden?

De meest voorkomende zaken die in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden opgenomen zijn:

 1. Einddatum arbeidsovereenkomst
  Hierbij moet rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. De werknemer heeft pas recht op WW-uitkering na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.
   
 2. Vrijstelling van werk / garden leave
  Wordt de werknemer tot de einddatum geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van werk met behoud van loon?
   
 3. Verlofdagen
  Moeten niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald of opgenomen?
   
 4. Terugbetalen studiekosten
  Leg vast of een regeling over het terugbetalen van studiekosten wel of niet geldt.
   
 5. Ontslagvergoeding
  Het is niet verplicht de werknemer een ontslagvergoeding te betalen. Een dergelijk aanbod vergroot echter wel de kans op instemming van de werknemer. Voor de hoogte van de vergoeding kan aansluiting worden gezocht bij de transitievergoeding. Partijen kunnen daar echter ook van afwijken.
   
 6. Eindafrekening
  Leg de datum voor de financiële eindafrekening vast. De eindafrekening geeft een overzicht van wat de werkgever de werknemer nog moet uitbetalen en wat de werknemer de werkgever nog verschuldigd is, zoals openstaand salaris, niet-opgenomen of juist te veel opgenomen vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand, bonus en voorschotten op loon of vakantietoeslag. Leg met het oog hierop ook vast voor welke datum de werknemer nog niet ingediende declaraties moet indienen.
   
 7. Pensioenopbouw
  De pensioenopbouw stopt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Soms kan de werknemer op vrijwillige basis pensioen blijven opbouwen.
   
 8. Gebruiken en inleveren bedrijfseigendommen
  Mag de werknemer bedrijfsmiddelen blijven gebruiken en zo ja, tot wanneer? Welke eigendommen van de werkgever (bijvoorbeeld een toegangspas, laptop, mobiele telefoon, leaseauto, etc.) dient de werknemer terug te geven aan de werkgever en wanneer?
   
 9. Postcontractuele verplichtingen
  Blijven een geheimhoudingsplicht of een concurrentie- en relatiebeding onverminderd van kracht, komen zij te vervallen of worden zij beperkt?
   
 10. Social media-clausule
  Vastgelegd kan worden dat de werknemer zich na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet negatief mag uitlaten op het internet over de werkgever. Ook kan het ‘ontvrienden’ van zakelijke contacten worden verplicht.
   
 11. Outplacement budget
  De werknemer kan een budget krijgen voor het inschakelen van een outplacementbureau.
   
 12. Vergoeding kosten juridische rechtsbijstand
  De werkgever kan de werknemer een budget voor juridisch advies aanbieden.
   
 13. Getuigschrift en referenties
  Krijgt de werknemer op verzoek een positief of neutraal getuigschrift?
   
 14. Ontslag op staande voet of overlijden werknemer
  Vastgelegd kan worden dat geen rechten aan de beëindigingsovereenkomst kunnen worden ontleend als tussen ondertekening en de einddatum van de arbeidsovereenkomst sprake is van ontslag op staande voet of overlijden van de werknemer.
   
 15. Bedenktijd
  Binnen twee weken na het ondertekenen van de overeenkomst kan de werknemer - zonder opgaaf van redenen - schriftelijk zijn instemming intrekken. De werkgever is verplicht de werknemer in de overeenkomst op dit herroepingsrecht te wijzen. Als de werkgever dit niet doet, wordt de bedenktijd van de werknemer verlengd tot drie weken.
   
 16. Finale kwijting
  De werkgever en de werknemer kunnen elkaar wederzijds volledige en finale kwijting verlenen voor eventuele vorderingen die zij tegen elkaar kunnen hebben op basis van (de beëindiging van) de arbeidsovereenkomst. Dit voorkomt dat later nog juridische geschillen ontstaan over zaken die niet expliciet in de beëindigingsovereenkomst zijn geregeld.


Recht op een WW-uitkering

Voor werknemers is belangrijk dat zij na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Om te waarborgen dat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering moet in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen:

 • dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitgaat van de werkgever;
 • dat het ontslag geen verband houdt met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag (ontslag op staande voet).


Aantastbaarheid na bedenktijd

In uitzonderlijke gevallen kan de beëindigingsovereenkomst  ook na de bedenktijd worden vernietigd. Dat is het geval als sprake is van een wilsgebrek zoals dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Gelet op het karakter van deze overeenkomst, wordt door de rechter zeer terughoudend omgegaan met een beroep op vernietiging. Zo kan bijvoorbeeld de werknemer de beëindigingsovereenkomst niet laten vernietigen omdat hij geen juridisch advies heeft ingewonnen.

Indien één van de partijen de beëindigingsovereenkomst niet nakomt, kan de rechter worden verzocht de niet-nakomende partij tot nakoming te veroordelen of de beëindigingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ook ten aanzien van een dergelijk ontbindingsverzoek dient de rechter terughoudend te zijn.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beëindigingsovereenkomst? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een beëindigingsovereenkomst? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht en ontslag. Wij helpen u graag! Neem contact op met Russell Advocaten:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.