Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Onderbelichte agentuuronderwerpen: delcrederebeding, ontslagvergunning en klantenvergoeding

Publicatiedatum 23 maart 2011
Wat is een delcrederebeding en waarom kunt u dat maar beter opgenomen hebben in de agentuurovereenkomst in geval van dubieuze debiteuren? Wanneer heeft u een ontslagvergunning nodig om de agentuurovereenkomst te beëindigen, terwijl die geen arbeidsovereenkomst is? Moet u altijd een klantenvergoeding betalen?

distributie - weblijst

Producenten en dienstverleners (hierna: principaal) sluiten dikwijls agentuurovereenkomsten met (handels)agenten om hun producten of diensten te verkopen. Deze agenten bemiddelen tussen de principaal en de koper en sluiten in naam van de principaal en voor diens rekening en risico overeenkomsten met kopers. Voor deze bemiddeling ontvangt de agent een provisie.

In de praktijk zien wij dat niet alle onderdelen van de agentuur even bekend zijn, wat voor (financiële) risico’s voor principaal en agent kan zorgen. Een drietal onderwerpen zullen wij bespreken:

Delcrederebeding

Hoofdregel bij de agentuurovereenkomst is dat de agent geen risico draagt voor de goede afloop van de transactie tussen de principaal en koper. Wanneer de agent minder solvabele kopers werft om zo zijn provisie te vergroten, dan komt dit dus niet voor zijn rekening en risico, maar voor dat van de principaal.

Partijen kunnen uitdrukkelijk van deze hoofdregel afwijken door schriftelijk een delcrederebeding in de agentuurovereenkomst op te nemen. Met dit beding stelt de agent zichzelf aansprakelijk voor de betaling van de koper. Verder reikt deze aansprakelijkheid in beginsel niet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. De agent neemt met het beding een risico op zich dat normaal door de principaal gedragen wordt. Deze moet hiervoor wel extra provisie betalen.

Ontslagvergunning

Onder omstandigheden dient de principaal voorafgaand toestemming te hebben van het UWV of de kantonrechter om de agentuurovereenkomst te beëindigen. Deze toestemming is vereist wanneer een agent een natuurlijk persoon is en hij voor minder dan drie ondernemingen als agent optreedt. Hiermee wordt voorkomen dat principalen de agentuurovereenkomst gebruiken om de strikte regelgeving voor arbeidsovereenkomsten te omzeilen.

Een onderneming die voornemens is om een agentuurovereenkomst met een natuurlijke persoon te sluiten, doet er goed aan om voorafgaand te controleren of deze agent reeds met andere ondernemingen een agentuurrelatie heeft. Dit kan door de agent te verzoeken een verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de belastingdienst te overleggen.

Klantenvergoeding

Bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst kan de agent aanspraak maken op een vergoeding voor aangebrachte kopers bij de principaal. Deze vergoeding wordt klantenvergoeding of goodwillvergoeding genoemd. In de praktijk zien wij dat ondernemingen al snel aannemen dat hun agent aanspraak maakt op een dergelijke vergoeding. De wetgever kent de agent echter alleen onder strikte voorwaarden het recht op een klantenvergoeding toe.

De agent heeft recht op een klantenvergoeding, indien:

 1. hij de onderneming nieuwe kopers heeft geleverd of de overeenkomsten met bestaande kopers aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze kopers de onderneming nog aanzienlijke voordelen opleveren, en;
 2. de betaling van een vergoeding billijk is. Hierbij spelen onder meer een rol het verlies van provisie, de reden van beëindiging of de wijze waarop de agentuur wordt beëindigd.

De agent dient zelf aan te tonen dat hij recht heeft op een klantenvergoeding. De praktijk leert dat dit lastig is. Bovendien zal de agent zijn principaal snel dienen te benaderen, aangezien de verjaringstermijn slechts één jaar is. Een principaal doet er dan ook goed aan om niet te snel uit te keren bij een beëindiging van de agentuur, maar af te wachten tot de agent hierom verzoekt.

Meer informatie

Maakt u als principaal of agent gebruik van agentuurovereenkomsten en wilt u daarover meer informatie? Russell Advocaten beschikt over een gespecialiseerd team van advocaten, die u op adequate wijze kunnen adviseren over de agentuur en andere overeenkomsten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsflits of andere vragen over contractenrecht, dan kunt u contact opnemen met mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

  16 december 2020

  Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

  lees verder