Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Nieuw wetsvoorstel UBO-register

Publicatiedatum: 5 april 2019

Nieuwe registers met gegevens over aandeelhoudersPersoonsgegevens van UBO’s (ultimate beneficial owner of uiteindelijk belanghebbende) van rechtspersonen worden opgenomen in het Handelsregister en worden voor iedereen openbaar toegankelijk. Dat is de insteek van het wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register dat Minister Hoekstra (Financiën) op 4 april 2019 heeft ingediend. Welke gegevens komen in het UBO-register? En wie kan welke gegevens zien?
 

Wetsvoorstel

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de aanstaande introductie van een UBO-register in Nederland ter uitvoering van Europese regelgeving. Het UBO-register wordt in de hele Europese Unie ingesteld. Elk land kan tot op zekere hoogte zelf bepalen welke gegevens in het UBO-register moeten worden opgenomen en welke gegevens openbaar toegankelijk worden. Op het moment van de vorige blog was nog niet exact duidelijk hoe het UBO-register in Nederland - dat onderdeel wordt van het Handelsregister - eruit zou komen te zien. Die duidelijkheid is er nu wel, nu de Minister van Financiën het wetsvoorstel voor het UBO-register heeft ingediend.
 

UBO-register: wie is UBO?

Het wetsvoorstel definieert de UBO als: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of een andere juridische entiteit. Daaronder wordt in elk geval iedereen begrepen die direct of indirect meer dan 25% heeft van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de rechtspersoon. Overschrijdt niemand binnen de rechtspersoon het drempelpercentage, dan worden het bestuur en het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon als UBO aangemerkt.

In beginsel is iedere rechtspersonen (BV’s, NV’s, CV’s, personenvennootschappen, stichtingen en verenigingen) die in Nederland is gevestigd of toebehoort aan een buitenlandse vennootschap met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland, verplicht om haar UBO’s in het Nederlandse UBO-register in te schrijven.

Op voorhand zijn beursgenoteerde vennootschappen (en 100% dochtervennootschappen daarvan) uitgezonderd van de UBO-registratie, omdat voor hen al openbaarmakingsverplichtingen gelden vanuit het beurstoezicht. Ook kerkgenootschappen en verenigingen die geen onderneming drijven zijn uitgezonderd.
 

UBO-register: gegevens

In het UBO-register worden de volgende gegevens opgenomen:

  • BSN of fiscaal identificatienummer van een ander land waarvan de UBO ingezetene is;
  • naam, geboortemaand en -jaar, woonland en nationaliteit;
  • geboortedag, -plaats en -land en woonadres;
  • aard en omvang van het gehouden economisch belang aangeduid in klassen (meer dan 25 tot 50%, 50 tot 75% of 75 tot 100%); en
  • documenten ter verificatie van voornoemde gegevens.

De gegevens dienen actueel, volledig en correct te zijn. Wijzigingen dienen ten spoedigste te worden doorgegeven.
 

UBO-register: openbaarheid/afschermen van gegevens

Het UBO-register wordt openbaar toegankelijk. Iedereen kan dan de UBO-gegevens opzoeken in het Handelsregister. Door de koppeling van alle nationale UBO-registers zullen gegevens van UBO’s van in Nederland gevestigde rechtspersonen ook zichtbaar zijn voor buitenlandse geïnteresseerden. Alleen Fiscale Inlichtingen Eenheden en geautoriseerde overheden - met geheimhoudingsplicht - krijgen toegang tot àlle UBO-gegevens. Voor anderen zijn uitsluitend de naam, geboortemaand en -jaar, woonland, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden economisch belang zichtbaar.

In uitzonderlijke gevallen waar een UBO door openbaarmaking van zijn gegevens wordt blootgesteld aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of als de UBO minderjarig is, kunnen UBO-gegevens in een individueel geval worden afgeschermd van inzage, behalve voor FIE’s, geautoriseerde overheden, financiële instellingen of notarissen.
 

Meer informatie?

Heeft u vragen over het UBO-register? Wilt u weten welke gegevens van uw UBO mogen worden verlangd? De specialisten van Russell Advocaten geven u graag advies. Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.