Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ontslag kort voor bereiken pensioen

Publicatiedatum: 27 november 2018

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioenEen bijna gepensioneerde werknemer heeft recht op een volledige transitievergoeding, ook al is die veel hoger dan het loon tot aan zijn pensioen. Waar moet u op letten bij ontslag van bijna gepensioneerde werknemers?
 

Geen transitievergoeding bij bereiken pensioen

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij hebben immers recht op AOW en vaak ook een aanvullend pensioen. Daarom zijn zij niet meer aangewezen op het verrichten van arbeid om te kunnen voorzien in hun inkomen. Een van de belangrijkste doelen van de transitievergoeding, compensatie van de gevolgen van het ontslag, vervalt dus.
 

Leeftijdsdiscriminatie?

Volgens de Hoge Raad levert de regeling dat geen transitievergoeding is verschuldigd aan werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of deze zullen bereiken op de dag van beëindiging, geen leeftijdsdiscriminatie op. De reden hiervoor is, is dat het uitsluiten van deze categorie bijdraagt aan een legitiem doel van de Wwz, namelijk ontslag voor werkgevers minder kostbaar maken. Het moet daarom mogelijk zijn voor de werkgever om een arbeidsovereenkomst zonder inhoudelijke toets en zonder kosten te kunnen beëindigen op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 

Transitievergoeding kort voor bereiken pensioen

Voor de invoering van de Wet werk en zekerheid kon de werknemer een ontbindingsvergoeding krijgen waarbij de regel was dat deze vergoeding niet hoger was dan het loon waar de werknemer recht op had tot aan zijn of haar pensioen. In de Wet werk en zekerheid is deze “aftopping” van de ontbindingsvergoeding niet verwerkt. De wet maakt geen onderscheid tussen werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd naderen en werknemers waarbij dat niet zo is.

Heeft de werknemer dus recht op de volledige transitievergoeding, ook al is dit veel meer dan het loon waarop deze tot aan het pensioen recht zou hebben?

Deze vraag is aan de orde gekomen in een voor de werkgever schrijnende situatie. De arbeidsovereenkomst met een leraar werd na twee jaar ziekte met toestemming van UWV beëindigd door de werkgever. De leraar eiste vervolgens bij de kantonrechter de volledige transitievergoeding. De school verweerde zich onder andere met de stelling dat deze vergoeding, omdat hij bijna veertig jaar in dienst was geweest, fors hoger was dan het loon dat hij bij arbeidsgeschiktheid tot aan het pensioen zou hebben verdiend.

De kantonrechter matigde daarom de transitievergoeding van €73.541 tot €25.000. In hoger beroep – dat is bekrachtigd door de Hoge Raad – is de uitspraak van de kantonrechter vernietigd en heeft de werknemer alsnog recht op het volledige transitievergoedingsbedrag gekregen. Zowel het Hof als de Hoge Raad stelden dat de wet geen ruimte liet voor matiging van de transitievergoeding wegens het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoewel het onredelijk kan lijken dat de werkgever in deze situatie de volledige transitievergoeding moet uitkeren, is het de keuze geweest van de wetgever om de “aftopping” van de vergoeding niet op te nemen in de Wet werk en zekerheid.
 

Conclusie

Werknemers die kort na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, komen in aanmerking voor volledige transitievergoeding. Een mogelijk alternatief dat de werkgever heeft om na twee jaar arbeidsongeschiktheid transitievergoeding te vermijden is het dienstverband slapend houden totdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is niet mogelijk een eenmaal gedane opzegging achteraf om te zetten in een slapend dienstverband.

Indien de werknemer arbeidsgeschikt is, is een slapend dienstverband niet mogelijk. Een ontslag kan dan duurder zijn dan het laten voortduren van het dienstverband tot de pensioendatum. Denk daarom goed na voordat u een werknemer ontslaat kort voor het bereiken van de pensioendatum.
 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de timing van een ontslag of over de transitievergoeding? Wilt u advies over werknemers die (bijna) de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.