Tijdelijke huur/verhuur, harde voorwaarden

Publicatiedatum 23 november 2017
Bij tijdelijke verhuur van woonruimte moet tijdig het einde van de huur worden aangekondigd. Waar moeten verhuurders op letten bij het opzeggingsbericht?

huur-en-verhuur - social media

Huurovereenkomsten voor woonruimte gelden doorgaans voor minimaal 1 jaar met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. De huurder heeft huurbescherming; de verhuurder kan de huur slechts opzeggen indien hij daarvoor een wettelijke opzeggingsgrond kan aanvoeren, zoals slecht huurderschap of dringend eigen gebruik. In de praktijk betekent dit dat het voor een verhuurder lastig is om de huur te beëindigen.

Tijdelijke verhuur

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte. Er geldt een beperking van de huurbescherming als woonruimte wordt verhuurd voor één termijn van maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of van maximaal 5 jaar (onzelfstandige woonruimte). Die huur eindigt van rechtswege aan het einde van de termijn, mits de verhuurder de huurder tijdig (niet eerder dan 3, en niet later dan uiterlijk 1 maand tevoren) schriftelijk kennisgeeft van de einddatum van de huur.

Geen of te late kennisgeving: huur voor onbepaalde tijd

In de afgelopen maanden is een aantal uitspraken  gedaan waaruit blijkt dat de rechter strikt de hand houdt aan de kennisgevingsverplichting. De kantonrechter in Almere heeft geoordeeld dat een te late kennisgeving onherroepelijk leidt tot een huur voor onbepaalde tijd en volledige huurbescherming voor de huurder. In het betreffende geval had de verhuurder de kennisgeving één dag te laat gedaan. De kantonrechter in Amersfoort heeft geoordeeld dat de huur voor onbepaalde tijd doorloopt als de verhuurder niet kan aantonen dat de huurder de kennisgeving tijdig heeft ontvangen. De verhuurder had een kennisgeving per e-mail verstuurd, kennelijk zonder ontvangst- of leesbevestiging en zonder tevens een kennisgeving per aangetekende brief te sturen.

De Wet doorstroming huurmarkt biedt verhuurders kansen voor tijdelijke verhuur van woonruimte voor een afgebakende periode en met beperkte huurbescherming. Verhuurders dienen zich dan wel strikt te houden aan de kennisgevingsverplichting. Doen verhuurders dat niet, dan zal het lastig worden om de huur te beëindigen.

Advies

 • Zorg dat de huurder tijdig de kennisgeving van het beëindigen van de huurovereenkomst ontvangt, niet eerder dan drie maanden tevoren, niet later dan één maand tevoren.
 • Zorg dat u kunt bewijzen dat de kennisgeving ontvangen is door de huurder. Bij verzending alleen per e-mail kan dat een probleem zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over recht op huurbescherming of tijdelijke verhuur? Of heeft u andere vragen over huurovereenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Wat moet u doen als de huurder failliet gaat?

  25 november 2020

  Het valt nu nog mee met de faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Veel winkels houden dankzij de overheidssteun nog het hoofd boven water. De kans is echter groot dat ze na het wegvallen daarvan toch nog zullen omvallen. Zeker als de tweede golf gevolgd wordt door een derde. Waar moet u als verhuurder op letten als de huurder failliet gaat?

  lees verder
  • Vastgoed en huur

  Huur/Verhuur: Gebrek aan het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

  26 oktober 2020

  Wat kan een huurder van een pand doen, als zijn huurgenot wordt aangetast door gebreken aan het gehuurde? Moet hij dat zelf oplossen of moet de verhuurder dat doen?

  lees verder