Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Ontslagroute wordt afhankelijk van reden ontslag

Publicatiedatum 23 april 2015
Per 1 juli 2015 wordt een einde gemaakt aan de huidige keuzemogelijkheid die de werkgever heeft om een werknemer via het UWV óf via de kantonrechter te ontslaan. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één vaste ontslagroute.

exit-social-media.f41cf4

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV of ontslaghoorcommissie

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid zal de werkgever toestemming nodig hebben van het UWV. Indien in een toepasselijke cao een ontslaghoorcommissie (ook wel ontslagcommissie genoemd) is aangewezen heeft de werkgever voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toestemming nodig van deze commissie (in plaats van de toestemming van het UWV).

Ontslagvolgorde bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Het afspiegelingsbeginsel blijft van toepassing bij het vaststellen van de werknemers die door de werkgever moeten worden voorgedragen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (kort gezegd: binnen een bepaalde categorie uitwisselbare functies moet per leeftijdscategorie de werknemer met het kortste dienstverband worden ontslagen – zie hierover uitvoeriger: Russell Advocaten, Handboek Ontslagrecht). De werkgever krijgt echter de mogelijkheid om werknemers die bovengemiddeld presteren of die naar zijn verwachting over een meer dan gemiddelde potentie beschikken voor de toekomst buiten de toepassing van het afspiegelingsbeginsel te houden. Er komt een ministeriële regeling op grond waarvan de werkgever onder voorwaarden tot maximaal 10% van de werknemers die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking zouden komen van afspiegeling kan afwijken. De toepassing van deze regeling moet bij cao worden overeengekomen. Wanneer bij cao een ontslaghoorcommissie is ingesteld kan in diezelfde cao geheel van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken.

Opzeggen binnen vier weken na toestemming

Na het verkrijgen van de toestemming voor ontslag zal de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen 4 weken moeten opzeggen. Wordt de arbeidsovereenkomst niet binnen 4 weken opgezegd, dan vervalt de toestemming en zal deze opnieuw moeten worden aangevraagd.

Protest werknemer tegen verlenen toestemming

Als de werknemer het niet eens is met de verleende toestemming en zijn daaropvolgende ontslag, kan hij de kantonrechter verzoeken om zijn arbeidsovereenkomst te herstellen of aan hem een billijke vergoeding (zie ontslagvergoeding) toe te kennen. De kantonrechter zal het verzoek aan dezelfde criteria toetsen als het UWV of de ontslagcommissie.

Protest werkgever tegen weigeren toestemming

Wanneer het UWV of de ontslagcommissie geen toestemming verleent voor de opzegging, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen. In dat geval kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter zal het verzoek aan dezelfde criteria toetsen als het UWV of de ontslagcommissie.

Ontslag wegens persoonlijke redenen of verstoorde arbeidsrelatie

Ontbinding door de kantonrechter

Een ontslag wegens persoonlijke redenen (anders dan langdurige arbeidsongeschiktheid) of een verstoorde arbeidsrelatie is alleen mogelijk via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter.

Hoger beroep en cassatie

In tegenstelling tot nu het geval is, wordt het mogelijk om tegen alle beslissingen van de kantonrechter in arbeidsrechtelijke geschillen in hoger beroep en cassatie te gaan, dus ook tegen een af- of toewijzing van een ontbindingsverzoek.

Actie

 • Laat voordat u een ontslagprocedure begint controleren bij welke instantie u deze moet voeren.
 • Houd rekening met de mogelijkheid van langere ontslagprocedures.
 • Houd een adequaat personeelsdossier bij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u andere vragen over het aannemen en het ontslag van personeel? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder