Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Kabinet wil kosten werkgevers beperken bij ontslag in geval van langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden

Publicatiedatum: 10 november 2016

Personeel: Kabinet wil kosten werkgevers beperken bij ontslag in geval van langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden | Russell Advocaten Amsterdam

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst beëindigt of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar hebben bestaan. De transitievergoeding moet ook betaald worden wanneer de werknemer ontslagen wordt na twee jaar ziekte en bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Tegen deze regeling is met name van werkgeverszijde veel verzet gerezen. In het eerste geval moet de werkgever immers nogmaals een som geld betalen aan de werknemer terwijl er al twee jaar loon is doorbetaald, waar geen werk tegenover stond - en daarbij komen nog de eventuele kosten voor re-integratie -; in het tweede geval moet er betaald worden, terwijl de ontslagreden is dat er geen of onvoldoende geld is om de werknemer in dienst te houden. De vergoedingsplicht maakt het dan ook minder aantrekkelijk om werknemers in vaste dienst te nemen en heeft in de praktijk geleid tot constructies om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. Zo worden zieke werknemers niet ontslagen na twee jaar, maar wordt hun dienstverband “slapend” in stand gehouden.

Om aan de bezwaren tegemoet te komen is onlangs een concept wetsvoorstel gepubliceerd. In dit concept wetsvoorstel zijn regelingen opgenomen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag.
 

Compensatie bij langdurige ziekte

In het concept wetsvoorstel wordt voorgesteld om de lasten van werkgevers te verlichten doordat zij recht krijgen op compensatie van de (in beginsel volledige) kosten van de transitievergoeding bij ontslag bij langdurige ziekte.

De werkgever heeft recht op compensatie als (1) de werknemer is ontslagen na twee jaar dienstverband, (2) omdat hij niet kan werken door ziekte en (3) de werkgever aan de werknemer een vergoeding heeft betaald in verband met het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

De compensatieregeling geldt ook wanneer een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal twee jaar ziek uit dienst treedt.

Wordt het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst beëindigd en wordt er een vergoeding betaald? Ook dit bedrag komt in aanmerking voor compensatie.

De hoogte van de compensatie bedraagt:

  • maximaal de transitievergoeding die wettelijk verschuldigd is op het moment van het einde van de loondoorbetalingsplicht; of
  • maximaal het bedrag dat tijdens ziekte aan de werknemer is doorbetaald met uitzondering van een eventuele loonsanctie.

De compensatie is gelijk aan het laagste van de twee bovenstaande bedragen. Dat zal doorgaans de transitievergoeding zijn. Van vergoeding van het doorbetaalde loon zal sprake zijn wanneer de loondoorbetalingplicht tijdens ziekte beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bijna afgelopen tijdelijke arbeidsovereenkomsten of bij een huishoudelijke hulp die bij ziekte maar 6 weken hoeft te worden doorbetaald.

Het UWV zal de compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als gevolg hiervan zal de premie verhoogd worden.

Het recht op compensatie zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd tot 1 juli 2015. Heeft u als werkgever een (transitie)vergoeding betaald naar aanleiding van beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 wegens langdurige ziekte? Dan kunt u in aanmerking komen voor compensatie.
 

Cao-regeling voor bedrijfseconomisch ontslag

Momenteel kunnen werkgevers in een cao voorzieningen treffen die in de plaats komen van de verschuldigde transitievergoeding, bijvoorbeeld een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering. De voorwaarde is dat de gekapitaliseerde waarde van de betreffende voorzieningen gelijkwaardig is aan wat een werknemer aan transitievergoeding zou ontvangen.

In het concept wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om een alternatieve voorziening te treffen beperkt tot gevallen waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat de voorziening gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding. Cao-partijen kunnen hierdoor zelf bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn en door wie een dergelijke voorziening verschuldigd is. Dit kan bijvoorbeeld een fonds zijn waar werkgevers een (jaarlijkse) bijdrage aan leveren in plaats van de individuele werkgever. Met name voor sectoren met veel kleine bedrijven is dit een aantrekkelijke optie. Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuwe cao’s.
 

Per wanneer?

De beoogde datum van inwerkingtreding van de beide maatregelen is 1 januari 2019.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het recht op transitievergoeding na twee jaar ziekte of bedrijfseconomisch ontslag? Of heeft u vragen over de in dit artikel genoemde maatregelen? Neem dan contact op met Russell Advocaten:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.