Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

Publicatiedatum: 4 april 2017

Geheimhouding in reglement ondernemingsraad opnemenEen ondernemingsraad (hierna: OR) behartigt de belangen van het personeel van de onderneming. Daarom is het verstandig om personeelsleden te betrekken bij de besluitvorming van de OR. Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden wel goed opletten dat zij hun geheimhoudingsplicht niet schenden.

Wat mogen OR-leden wel en niet vertellen aan hun achterban? En wat kan de OR zelf ondernemen of van de ondernemer verwachten als OR-leden een geheimhoudingsverplichting schenden?
 

Geheimhoudingsplicht OR-leden

De geheimhoudingsplicht van OR-leden is vastgelegd in artikel 20 van de WOR. Daarnaast kan de werkgever of de OR specifieke geheimhoudingsplichten opleggen en gelden de algemene regels voor goed werknemerschap.

Algemene geheimhoudingsplicht artikel 20 WOR
OR-leden hebben op grond van artikel 20 WOR een algemene geheimhoudingsplicht, die inhoudt dat zaken- en bedrijfsgeheimen niet geopenbaard mogen worden. Voorbeelden van zaken- en bedrijfsgeheimen zijn productiemethoden, investeringsplannen, onderzoek en adressen. Ook aangelegenheden die uit concurrentieoverwegingen of wettelijke voorschriften niet openbaar gemaakt mogen worden vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Specifieke geheimhoudingsplicht
Naast de algemene geheimhoudingsplicht kan door de ondernemer of OR een specifieke geheimhoudingsplicht worden opgelegd.

Valt een bepaalde aangelegenheid niet onder de algemene geheimhoudingsplicht, maar wilt u er toch voor zorgen dat OR-leden deze informatie vertrouwelijk houden? Wilt u bijvoorbeeld dat OR-leden niet uit de school klappen over organisatorische aspecten binnen de onderneming? Dan kan ten aanzien hiervan dus een specifieke geheimhoudingsplicht worden opgenomen in bijvoorbeeld het reglement van de OR. Wij stellen graag een reglement voor u op.

Goed werknemerschap artikel 7:611 BW
In artikel 7:611 BW is bepaald dat een werknemer zich als een goed werknemer moet gedragen. Deze verplichting brengt ook met zich mee dat een werknemer discreet en loyaal tegenover zijn werkgever dient te zijn.

Een gedraging is niet snel strijdig met goed werknemerschap als deze gedraging niet in strijd is met de algemene geheimhoudingsplicht uit artikel 20 WOR. Van een dergelijke uitzondering kan sprake zijn als de wijze van communiceren bijzonder kwalijk is en/of geheel los van het OR-lidmaatschap staat. Ook wanneer een OR-lid misstanden binnen de organisatie kenbaar maakt aan personen buiten de organisatie, voordat hij deze intern heeft besproken, kan artikel 7:611 BW worden geschonden.
 

Wat te doen tegen schending geheimhoudingsplicht?

Indien een lid de geheimhoudingsplicht schendt kunnen de ondernemer en/of OR de kantonrechter op grond van artikel 13 WOR verzoeken om een OR-lid voor een bepaalde tijd uit te sluiten van alle of bepaalde OR-werkzaamheden. Dit verzoek wordt slechts toegewezen als het OR-lid het overleg van de OR met de ondernemer en/of de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert.

Indien sprake is van een zeer ernstige schending van de geheimhouding en vertrouwelijke informatie aan personen buiten het bedrijf wordt doorgegeven is het mogelijk om het OR-lid te ontslaan. Omdat OR-leden ontslagbescherming genieten, is dit echter een grote horde om te nemen.
 

Wat kunnen wij doen?

Vraagt u zich af welke informatie mag worden gedeeld met de achterban? Heeft u behoefte aan advies over de geheimhoudingsplicht van OR-leden? Wij helpen u hier graag mee. Ook kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen wanneer een OR-lid uit de school klapt of geheimhoudingsovereenkomsten opstellen.
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.