Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Onderneming: Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Publicatiedatum 14 juni 2016
Er is een nieuw wetsvoorstel gelanceerd op het gebied van het vennootschapsrecht. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in en wat betekent dit voor u?

expert

Wat verandert er?

Voor de NV en BV worden er in de wet al duidelijke regels gesteld omtrent bestuur en toezicht, maar voor andere rechtsvormen (stichtingen, verenigingen coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) is dit nog niet het geval. Met het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt de wetgever hier verandering in te brengen. Voor alle rechtspersonen zullen straks -indien het wetsvoorstel wordt aangenomen- dezelfde regels voor bestuur en toezicht van toepassing zijn.

Het wetsvoorstel zal het voor alle rechtspersonen mogelijk maken om:

 • een raad van commissarissen in te stellen;
 • te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem (dit houdt in dat de taken worden verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders).

Daarnaast zal het wetsvoorstel een uniforme regeling introduceren die helderheid moet verschaffen over:

 • de uitgangspunten die bestuurders en leden van de raad van commissarissen in bij het vervullen van hun taak in acht moeten nemen;
 • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
 • de regels voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

Meer informatie?

Bent u een bestuurder of commissaris? Of heeft u een (potentiële) vordering op een bestuurder of commissaris? Hou dan voor de vorderingen met betrekking tot het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen de blog van Russell Advocaten goed in de gaten! Wij houden u graag op de hoogte. Heeft u vragen over het wetsvoorstel? Neem ook dan gerust contact met ons op:

 

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder