Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Omzetting van de rechtspersoon

Publicatiedatum: 30 maart 2018

Formaliteiten en redenen voor omzetting van rechtspersonenOmzetting van een rechtspersoon in een andere vorm kan verschillende voordelen hebben, zoals meer mogelijkheden tot het aantrekken van kapitaal of uitbreiding van de mogelijkheden om commercieel actief te zijn. Hoe gaat omzetting in zijn werk?
 

Waarom een rechtspersoon omzetten?

Omzetting van een rechtspersoon kan helpen de volgende zaken te realiseren:

 • beperking van aansprakelijkheid;
 • wijziging van de interne organisatie van een rechtspersoon;
 • aantrekken van (extra) kapitaal;
 • ontplooiing van commerciële activiteiten;
 • fusie en splitsing (fusie en splitsing zijn alleen mogelijk tussen partijen met dezelfde rechtsvorm);
 • vergroting van de invloed van de “gebruikers” van een stichting.
   

De standaard vereiste handelingen

De Nederlandse wet maakt het mogelijk dat een rechtspersoon wordt omgezet in een andere rechtsvorm. De volgende handelingen zijn vereist bij elke omzetting:

 1. Besluit tot omzetting. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van 9/10 van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een zwaardere meerderheid eisen. Deze meerderheidseis geldt niet bij een besluit tot omzetting van een stichting, of bij een omzetting van een NV naar een BV en omgekeerd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor een statutenwijziging.
 2. Besluit tot het wijzigen van de statuten. Hoe dit besluit moet worden genomen en aan welke eisen dit besluit moet voldoen volgt uit de wet en de bestaande statuten. Bij de stichting kan het bestuur besluiten tot een statutenwijziging, bij de vereniging de algemene ledenvergadering en bij de NV en BV de algemene vergadering van aandeelhouders.
 3. Opstellen van een akte van omzetting. Deze moet vervolgens worden vastgelegd door een notaris. In deze akte moet de statutenwijziging opgenomen zijn.
 4. Inschrijven van de rechtspersoon in zijn nieuwe vorm in het handelsregister. Niet-inschrijving kan leiden tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders.
   

Aanvullende regels omzetting

Voor de omzetting van een NV of BV in een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting gelden extra regels. Een daarvan is dat een aandeelhouder van de NV of BV deelnemer wordt van de nieuwe rechtspersoon, tenzij deze aandeelhouder niet instemt met de omzetting. De niet instemmende aandeelhouder kan dan schadeloosstelling vragen voor het verlies van diens aandelen.

Bij omzetting van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in een NV of BV geldt juist dat ieder lid aandeelhouder wordt, tenzij deze het lidmaatschap heeft beëindigd voordat de omzetting in gang is gezet. Een lid heeft een maand de tijd om het lidmaatschap te beëindigen nadat het voornemen tot omzetting is bekendgemaakt.
 

Rechterlijke machtiging

Soms is er een rechterlijke machtiging vereist. Dit is het geval bij omzettingen van en in een stichting. Ook indien een NV of een BV wordt omgezet in een vereniging is er een rechterlijke machtiging vereist. Deze machtiging kan onder andere geweigerd worden indien onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de aandeelhouders die niet hebben ingestemd met de omzetting.
 

Omzetting stichting

Bij omzettingen van stichtingen naar andere rechtsvormen dient er verder rekening te worden gehouden met de oorspronkelijke doelomschrijving van de stichting. Die bepaalt immers hoe het vermogen besteed mag worden. Echter, vaak zal de bestuurder het vermogen na omzetting anders willen besteden dan oorspronkelijk was beoogd. Om dat te kunnen bewerkstelligen moet de bestuurder een bepaling in de statuten van de nieuwe rechtspersoon opnemen, die dit toestaat. Hierin moet uitdrukkelijk staan dat het slechts met toestemming van de rechter is toegestaan om het vermogen te besteden aan een ander doel dan het doel dat de stichting voor de omzetting had. Met deze bepaling wordt de regeling die geldt voor de wijziging van het doel van een stichting ook van toepassing op de nieuwe rechtspersoon.
 

Meer informatie

Wilt u een rechtspersoon omzetten of aanpassen en wilt u hierover geadviseerd worden? Of heeft u andere vragen over de inrichting en het bestuur van uw onderneming? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.