Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

NOW 3.0: wanneer kunt u hier als ondernemer aanspraak op maken?

Publicatiedatum 9 februari 2021
De NOW-regeling is verlengd voor de periode oktober 2020 – juni 2021. Welke steun kunnen werkgevers nu krijgen en aan welke voorwaarden moeten zij voldoen om recht te hebben op deze NOW 3.0?

now_30

De regering heeft op 3 februari 2021 besloten om geen versoberingen door te voeren in het derde tijdvak van de NOW 3.0. Verder is onder andere het vergoedingspercentage vanaf het tweede tijdvak verhoogd. De wijzigingen zijn verwerkt in het overzicht hieronder.

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Achtergrond en doel

 • Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest.
 • Van oktober 2020 tot juli 2021 geldt de NOW 3.0, een tegemoetkoming in de loonkosten over 3 tijdvakken van 3 maanden (9 maanden in totaal). Het vergoedingspercentage is maximaal 80% in het eerste tijdvak en maximaal 85% in het tweede en derde tijdvak.
 • De tijdvakken zijn:
  • 1e tijdvak: oktober – december 2020
  • 2e tijdvak: januari – maart 2021
  • 3e tijdvak: april – juni 2021

Aanvraag en beslissing

 • U kunt de tegemoetkoming NOW 3.0 eerste tijdvak aanvragen vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • De beoogde aanvraagperiode voor het tweede tijdvak is 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
 • De beoogde aanvraagperiode voor het derde tijdvak is 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
 • Zowel ondernemers die een beroep hebben gedaan op een eerdere NOW als ondernemers die voor het eerst een beroep doen op NOW kunnen een aanvraag indienen.
 • Het UWV betaalt de tegemoetkoming van de NOW 3.0 in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden.
 • U ontvangt van het UWV eerst weer een voorschot van 80%. Na afloop van de tegemoetkoming dient u aan te tonen wat uw werkelijke omzetdaling was.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% omzetverlies per tijdvak.
 • U dient de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/personeelsvergadering te informeren over de verkregen NOW-tegemoetkoming.
 • Bij het ontslag van 20 of meer werknemers dient u zich te houden aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag.
 • In bepaalde gevallen mag u geen winstuitkering doen aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • U dient uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk (algemene inspanningsverplichting).
 • U dient zich in te spannen om uw werknemers die bedreigd worden met ontslag, te begeleiden van werk naar werk (inspanningsverplichting rond – dreigend – ontslag).
 • Wordt NOW aangevraagd op het niveau van de werkmaatschappij en heeft u 20 of meer werknemers? Dan moet u een overeenkomst over werkbehoud sluiten. Deze overeenkomst moet door minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers zijn getekend.

Berekening loonsom

 • Voor de gehele NOW 3.0 geldt de referentieperiode in 2019. 1/4 van de omzet in 2019 wordt vergeleken met de omzet van de desbetreffende drie maanden in 2020 of 2021.
 • De loonsom wordt net als onder de NOW 2.0 berekend met een forfaitaire opslag van 40%, dus: loonsom x 3 x 1,4.
 • Onder de NOW 3.0 bedraagt de maximum tegemoetkoming per werknemer tweemaal het maximum maandloon (vanaf 1 januari 2021 is dit € 9.717,90).

Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de NOW 2.0

 • Tijdens de NOW 2.0 werd de subsidie gecorrigeerd in geval u een ontslagaanvraag indiende op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat tegemoetkoming werd ontvangen. Deze correctie vervalt.
 • Tegenover de afbouw van de tegemoetkoming, bestaat de mogelijkheid om de loonsom van uw werknemers geleidelijk te laten dalen met 10% (ten opzichte van juni 2020).
 • De tijd dat u een verzoek kunt indienen tot intrekking van een verleningsbeschikking is beperkt. Deze intrekking kan tot gevolg hebben dat u de omzetperiode van het opvolgend subsidietijdvak zelf mag kiezen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de NOW 3.0 of andere steunmaatregelen van de overheid? Neem dan contact op met ons coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 – 301 55 55 of het contactformulier hieronder gebruiken.

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  NOW 2.0: de (nieuwe) voorwaarden waaraan u als ondernemer moet voldoen

  26 mei 2020

  De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd tot en met september 2020. Een aantal voorwaarden en regelingen zijn gewijzigd. Welke regels gelden nu?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

  24 juni 2020

  De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. Welke regelingen zijn er nu om ondernemers door de crisis heen te helpen? Lees ons overzicht.

  lees verder
  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers (2)

  2 april 2020

  Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in onze blogs antwoord te geven op vragen over de COVID-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland. Wij zijn ook tijdens de coronacrisis goed bereikbaar om u te helpen schade door het coronavirus aan uw bedrijf te beperken.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder