Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Priscilla C.X. de Leede
mr. Priscilla C.X. de Leede
advocaat

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

 

@: priscilla.deleede@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


NOW 3.0: wanneer kunt u hier als ondernemer aanspraak op maken?

Publicatiedatum: 9 februari 2021

   English version

De regering heeft op 3 februari 2021 besloten om geen versoberingen door te voeren in het derde tijdvak van de NOW 3.0. Verder is onder andere het vergoedingspercentage vanaf het tweede tijdvak verhoogd. De wijzigingen zijn verwerkt in het overzicht hieronder.
 

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Achtergrond en doel

 • Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest.
 • Van oktober 2020 tot juli 2021 geldt de NOW 3.0, een tegemoetkoming in de loonkosten over 3 tijdvakken van 3 maanden (9 maanden in totaal) met een vergoedingspercentage van maximaal 80% in het eerste tijdvak en maximaal 85% in het tweede en derde tijdvak.
 • De tijdvakken zijn:
  • 1e tijdvak: oktober – december 2020
  • 2e tijdvak: januari – maart 2021
  • 3e tijdvak: april – juni 2021

Aanvraag en beslissing

 • U kunt de tegemoetkoming NOW 3.0 eerste tijdvak aanvragen vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • De beoogde aanvraagperiode voor het tweede tijdvak is 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
 • De beoogde aanvraagperiode voor het derde tijdvak is 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
 • Zowel ondernemers die een beroep hebben gedaan op een eerdere NOW als ondernemers die voor het eerst een beroep doen op NOW kunnen een aanvraag indienen.
 • Het UWV betaalt de tegemoetkoming van de NOW 3.0 in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden.
 • U ontvangt van het UWV eerst weer een voorschot van 80%. Na afloop van de tegemoetkoming dient u aan te tonen wat uw werkelijke omzetdaling was.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% omzetverlies per tijdvak.
 • U dient de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/personeelsvergadering te informeren over de verkregen NOW-tegemoetkoming.
 • Bij het ontslag van 20 of meer werknemers dient u zich te houden aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag.
 • U mag in bepaalde gevallen geen winstuitkering doen aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • U dient uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk (algemene inspanningsverplichting).
 • U dient zich in te spannen om uw werknemers die bedreigd worden met ontslag, te begeleiden van werk naar werk (inspanningsverplichting rond – dreigend - ontslag).
 • Indien NOW wordt aangevraagd op het niveau van de werkmaatschappij geldt als voorwaarde dat, als u 20 of meer werknemers heeft, er een overeenkomst over werkbehoud moet worden gesloten die door minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers is getekend.

Berekening loonsom

 • Voor de gehele NOW 3.0 geldt de referentieperiode in 2019 (1/4 van de omzet in 2019 wordt vergeleken met de omzet van de desbetreffende drie maanden in 2020 of 2021).
 • De loonsom wordt net als onder de NOW 2.0 berekend met een forfaitaire opslag van 40%, dus: loonsom x 3 x 1,4.
 • Onder de NOW 3.0 bedraagt de maximum tegemoetkoming per werknemer tweemaal het maximum maandloon (vanaf 1 januari 2021 is dit € 9.717,90).

Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de NOW 2.0

 • Tijdens de NOW 2.0 werd de subsidie gecorrigeerd in geval u een ontslagaanvraag indiende op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat tegemoetkoming werd ontvangen. Deze correctie vervalt.
 • Tegenover de afbouw van de tegemoetkoming, bestaat de mogelijkheid om de loonsom van uw werknemers geleidelijk te laten dalen met 10% (ten opzichte van juni 2020).
 • De tijd dat u een verzoek kunt indienen tot intrekking van een verleningsbeschikking, dat tot gevolg kan hebben dat u de omzetperiode van het opvolgend subsidietijdvak zelf mag kiezen, is onder de NOW 3.0 beperkt.
   

Meer informatie

Heeft u vragen over de NOW 3.0 of andere steunmaatregelen van de overheid? Neem dan contact op met ons coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 - 301 55 55 of het contactformulier hieronder gebruiken.
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.