Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Priscilla C.X. de Leede
mr. Priscilla C.X. de Leede
advocaat

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

 

@: priscilla.deleede@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Drie grote ergernissen bij ziekte van werknemers

Publicatiedatum: 31 juli 2019

wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA Het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA beoogt de verplichtingen voor werkgevers en werknemers bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Drie belangrijke knelpunten worden aangepakt:

  1. De verplichting van de werkgever om tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer tenminste 70% van het loon door te betalen.
  2. Het risico dat de UWV-arts een ander oordeel geeft dan de bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werkgever loopt dan het risico om nog een jaar het loon te moeten doorbetalen.
  3. De WIA-gerechtigde die gaat werken wordt daarvoor gestraft doordat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage en dus zijn uitkering wordt verlaagd.
     

1. Compensatie voor doorbetaling loon bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht om aan een zieke werknemer twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Met name voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers kan dit een grote belasting zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten voor alle werkgevers, van in totaal € 450 miljoen per jaar. Dit krijgt de vorm van een premievermindering per 1 januari 2021. Het streven is om deze premievermindering uiterlijk per 2024 te vervangen door een gedifferentieerde Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie. Kleinere werkgevers zullen dan een lagere premie betalen dan grote werkgevers
 

2. Het advies van de bedrijfsarts als leidend advies

Op dit moment kan een werkgever die het advies van de bedrijfsarts opvolgt, alsnog een loonsanctie opgelegd krijgen. Het UWV hoeft het bij haar toets op de reïntegratieverplichtingen na twee jaar ziekte immers niet eens te zijn met het oordeel van de bedrijfsarts. Het wetsvoorstel houdt in dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend wordt bij de re-integratietoets door het UWV. Loonsancties als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en UWV-arts zullen dan niet meer voorkomen.
 

3. Geen verlaging van de WIA-uitkering vanwege inkomsten

Op dit moment wordt de WIA-uitkering verlaagd indien de uitkeringsgerechtigde inkomsten uit werk krijgt. Dit vormt een drempel voor WIA-gerechtigden om het werk te hervatten. Het wetsvoorstel beoogt dat per 1 juli 2020 de WIA-uitkering gedurende vijf jaar niet wordt verlaagd vanwege inkomsten. WIA-gerechtigden worden zo gestimuleerd om aan het werk te gaan.
 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Heeft u een zieke werknemer en zoekt u daarover juridisch advies, neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.