Paul Russell

senior partner

Paul is een zeer ervaren, creatief en vasthoudend procesadvocaat

paul.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Kunst en recht: Het belang van een consignatieovereenkomst

Publicatiedatum 2 maart 2017

Waarom is het zo van belang dat u een goede consignatieovereenkomst sluit? In welke gevallen biedt deze overeenkomst uitkomst?

distributie - weblijst

Bij consignatie schakelt de eigenaar van een kunstvoorwerp een tussenpersoon in, waaraan hij de opdracht geeft het kunstwerk voor een vooraf bepaalde prijs te verkopen en de koopsom vervolgens af te dragen. De tussenpersoon (meestal een kunsthandelaar of een andere deskundige) ontvangt hiervoor een vergoeding. De eigenaar geeft het kunstwerk meestal mee aan de tussenpersoon, maar de eigendom wordt niet overgedragen.

Het is van belang om, voordat u een kunstvoorwerp in consignatie geeft, een goede, schriftelijke consignatieovereenkomst te sluiten met de partij waaraan u het voorwerp in consignatie geeft. Een consignatieovereenkomst kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer er beslag wordt gelegd op een in consignatie gegeven voorwerp.

Beslag op in consignatie gegeven voorwerp

Wanneer de kunsthandelaar waaraan u een schilderij in consignatie heeft gegeven een aantal facturen onbetaald heeft gelaten, zullen de schuldeisers ter voldoening van hun vordering allereerst beslag laten leggen op de handelsvoorraad van de kunsthandelaar. Hieronder valt ook het door u in consignatie gegeven schilderij. De deurwaarder die het beslag legt gaat er immers van uit dat alles wat in de kunsthandel aanwezig is, eigendom is van de kunsthandelaar.

Vervolgens wil de derde overgaan tot verkoop van het schilderij waarop hij beslag heeft gelegd, om met de opbrengst hiervan de vordering die hij heeft op de kunsthandelaar te voldoen. Wat kunt u hier tegen doen?

U kunt het beslag laten opheffen. De derde heeft immers geen vordering op u, maar op de kunsthandelaar. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u eigenaar bent van het schilderij en dat het feit dat het schilderij in de kunsthandel aanwezig is, niet betekent dat u de eigendom van het schilderij heeft overgedragen aan de kunsthandelaar. Dit kunt u doen door het sluiten van een schriftelijke consignatieovereenkomst.

Tip

Leg in de consignatieovereenkomst niet alleen uw eigendom van het kunstvoorwerp vast, maar ook afspraken over:

 • de minimale prijs waarvoor het kunstwerk mag worden verkocht
 • de hoogte van de vergoeding voor de tussenpersoon en/of
 • een verplichting tot overleg voorafgaand aan de verkoop.

Daardoor staat u sterker wanneer het in consignatie gegeven voorwerp wordt verkocht voor een lagere prijs dan vooraf is afgesproken, wanneer het in consignatie gegeven voorwerp niet wordt verkocht, maar ook niet wordt teruggegeven of wanneer de kunsthandelaar weigert de verkoopprijs af te dragen.

Wat kunnen wij doen?

Wilt u een voorwerp in consignatie geven? Wij stellen graag een consignatieovereenkomst voor u op waaruit duidelijk wordt dat u niet de eigendom van het voorwerp overdraagt. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Consignatie: zo voorkomt u problemen

  Als u een kunstwerk in consignatie neemt kunt u achteraf problemen krijgen met de eigenaar die vindt dat hij te weinig heeft ontvangen of dat het werk helemaal niet verkocht had mogen worden. Hoe voorkomt u dit?

  Lees meer

  Afrikaans masker blijkt miljoenen waard. Kan de verkoper de verkoop ongedaan maken?

  Een Afrikaans masker dat voor 150 euro was verkocht bracht op een veiling 4,2 miljoen euro op. Konden de Franse verkopers de verkoop ongedaan maken? Hoe zou deze zaak in Nederland zijn afgelopen?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Krimgoud gaat terug naar Oekraïne

  Na negen jaar is er eindelijk duidelijkheid naar wie de schatten van de Krim moeten. Volgens de Hoge Raad moeten zij naar de staat Oekraïne, de eigenaar en beheerder van de archeologische voorwerpen die in 2014 in bruikleen waren gegeven aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Hoe is de Hoge Raad tot oordeel gekomen?

  Lees meer

  Goed beheer door musea essentieel om diefstal van kunst te voorkomen

  Het nieuws dat een medewerker kunst uit het British Museum zou hebben gestolen was reden voor Nieuwsuur om mr. Paul W.L. Russell te interviewen. Omdat dergelijke diefstallen vaker voorkomen is het van belang dat musea hun collectie goed beheren en beschermen. Waar moeten zij in het bijzonder op letten?

  Lees meer