Paul Russell

senior partner

Paul is een zeer ervaren, creatief en vasthoudend procesadvocaat

paul.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Kunst en recht: Het belang van een consignatieovereenkomst

Publicatiedatum 2 maart 2017

Waarom is het zo van belang dat u een goede consignatieovereenkomst sluit? In welke gevallen biedt deze overeenkomst uitkomst?

distributie - weblijst

Bij consignatie schakelt de eigenaar van een kunstvoorwerp een tussenpersoon in, waaraan hij de opdracht geeft het kunstwerk voor een vooraf bepaalde prijs te verkopen en de koopsom vervolgens af te dragen. De tussenpersoon (meestal een kunsthandelaar of een andere deskundige) ontvangt hiervoor een vergoeding. De eigenaar geeft het kunstwerk meestal mee aan de tussenpersoon, maar de eigendom wordt niet overgedragen.

Het is van belang om, voordat u een kunstvoorwerp in consignatie geeft, een goede, schriftelijke consignatieovereenkomst te sluiten met de partij waaraan u het voorwerp in consignatie geeft. Een consignatieovereenkomst kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer er beslag wordt gelegd op een in consignatie gegeven voorwerp.

Beslag op in consignatie gegeven voorwerp

Wanneer de kunsthandelaar waaraan u een schilderij in consignatie heeft gegeven een aantal facturen onbetaald heeft gelaten, zullen de schuldeisers ter voldoening van hun vordering allereerst beslag laten leggen op de handelsvoorraad van de kunsthandelaar. Hieronder valt ook het door u in consignatie gegeven schilderij. De deurwaarder die het beslag legt gaat er immers van uit dat alles wat in de kunsthandel aanwezig is, eigendom is van de kunsthandelaar.

Vervolgens wil de derde overgaan tot verkoop van het schilderij waarop hij beslag heeft gelegd, om met de opbrengst hiervan de vordering die hij heeft op de kunsthandelaar te voldoen. Wat kunt u hier tegen doen?

U kunt het beslag laten opheffen. De derde heeft immers geen vordering op u, maar op de kunsthandelaar. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u eigenaar bent van het schilderij en dat het feit dat het schilderij in de kunsthandel aanwezig is, niet betekent dat u de eigendom van het schilderij heeft overgedragen aan de kunsthandelaar. Dit kunt u doen door het sluiten van een schriftelijke consignatieovereenkomst.

Tip

Leg in de consignatieovereenkomst niet alleen uw eigendom van het kunstvoorwerp vast, maar ook afspraken over:

 • de minimale prijs waarvoor het kunstwerk mag worden verkocht
 • de hoogte van de vergoeding voor de tussenpersoon en/of
 • een verplichting tot overleg voorafgaand aan de verkoop.

Daardoor staat u sterker wanneer het in consignatie gegeven voorwerp wordt verkocht voor een lagere prijs dan vooraf is afgesproken, wanneer het in consignatie gegeven voorwerp niet wordt verkocht, maar ook niet wordt teruggegeven of wanneer de kunsthandelaar weigert de verkoopprijs af te dragen.

Wat kunnen wij doen?

Wilt u een voorwerp in consignatie geven? Wij stellen graag een consignatieovereenkomst voor u op waaruit duidelijk wordt dat u niet de eigendom van het voorwerp overdraagt. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Consignatie: zo voorkomt u problemen

  Als u een kunstwerk in consignatie neemt kunt u achteraf problemen krijgen met de eigenaar die vindt dat hij te weinig heeft ontvangen of dat het werk helemaal niet verkocht had mogen worden. Hoe voorkomt u dit?

  Lees meer

  Reactie regering op advies commissie-Buma ontoereikend

  Op de valreep heeft de regering nog in 2022 haar reactie gegeven op het eerdere advies van de Commissie Collectie Nederland (Commissie-Buma). Wat zijn de voorstellen? Welke gevolgen hebben deze voor eigenaren, erfgenamen en verzamelaars van kunst?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer

  Gerechtelijke bewaring en opslagkosten veilinghuis

  Veilinghuis BVA Auctions was blij met de kans om in opdracht van de Gemeente Den Helder de collectie van de bekende kunstenaar Rob Scholte te verkopen. Aan die blijdschap kwam een eind toen de 8000 werken meer dan een jaar in de opslag bleven staan, omdat de veiling steeds moest worden uitgesteld. Kon het veilinghuis de overeenkomst ontbinden? Of blokkeerde de rechter dat omdat sprake was van gerechtelijke bewaring?

  Lees meer

  Algemene voorwaarden: informatieplicht

  De algemene voorwaarden die u gebruikt zijn niet zo maar van toepassing. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van daarvan is dat uw contractspartij bekend is met deze voorwaarden. Hoe kunt u voldoen aan deze informatieplicht?

  Lees meer

  Online platformen als bemiddelaar

  Volgens de rechter treden online platformen als Airbnb, Booking.com en Prijsvrij op als bemiddelaar. Welke gevolgen heeft dit voor de platformen en de bedrijven die daarvan gebruik maken?

  Lees meer