Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Hebben opdrachtnemers recht op het wettelijk minimumloon?

Publicatiedatum 13 april 2017
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt gewijzigd. Wat betekent de wetswijziging voor u als opdrachtgever? Moet u uw opdrachtnemers straks minimaal het wettelijk minimumloon betalen?

minimumloon - social media

Vorige week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangenomen. Wat heeft deze wetswijziging voor gevolgen voor overeenkomsten van opdracht?

Overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht spreken een opdrachtnemer en een opdrachtgever af dat de opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor de opdrachtgever. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een contract met een zzp’er. De  overeenkomst van opdracht moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst.

Recht op minimumloon

Op dit moment is de WML alleen van toepassing op overeenkomsten van opdracht indien de opdrachtnemer:

 • De werkzaamheden niet verricht in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Voor maximaal twee andere opdrachtgevers werkt;
 • Minstens drie maanden voor de opdrachtgever werkzaam is;
 • Minstens vijf uur per week voor de opdrachtgever werkzaam is; en
 • De werkzaamheden voor de opdrachtgever niet bijkomstig zijn.

Deze criteria blijken in de praktijk echter omzeild te kunnen worden. Door de wetswijziging zullen de laatste vier criteria daarom vervallen. Alle opdrachtnemers krijgen dus recht op het wettelijk minimumloon, zolang zij de werkzaamheden niet verrichten in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf. Een opdrachtnemer die handelt uit hoofde van een beroep of bedrijf wordt ook wel zelfstandig ondernemer genoemd.

Zelfstandig ondernemer

Of de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer aan te merken is, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Onder meer speelt een rol of de opdrachtnemer meerdere opdrachtgevers heeft, of hij aantoonbaar aan acquisitie doet en of hij zich als zelfstandig ondernemer presenteert.

De overheid stelt jaarlijks vast hoeveel het wettelijk minimumloon bedraagt. Als er sprake is van onderbetaling, kan de opdrachtgever hiervoor worden beboet. Ga dus altijd na of de opdrachtnemer handelt als zelfstandig ondernemer.

Vanaf wanneer?

Het wettelijk minimumloon zal waarschijnlijk  vanaf oktober 2017 van toepassing zijn op overeenkomsten van opdracht met opdrachtnemers die geen zelfstandig ondernemer zijn.

Contact

Wilt u meer weten over de toepasselijkheid van het wettelijk minimumloon? Of wilt u juridisch advies over andere kwesties met betrekking tot overeenkomsten van opdracht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Opdrachtnemer of toch in dienst van?

  9 november 2020

  Wat is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst? Weet u zeker dat die ene opdrachtnemer niet valt te kwalificeren als werknemer? En waarom is dit verschil van belang?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  7 november 2019

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder