Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Groepsvennootschappen: Het risico van risicospreiding

Publicatiedatum 26 mei 2016
Het lijkt een veilige keuze om met groepsvennootschappen risico’s te spreiden. De nadelen worden dan ook snel over het hoofd gezien. Met het gebruik van groepsvennootschappen beperkt u namelijk niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook uw aanspraken op derden. Waar moet u op letten?

struisvogels-groep.6a81ea

Groepsvennootschappen en risicospreiding

Bv’s en nv’s zijn geschikt om risico’s voor de ondernemer te beperken. Doordat de vennootschap haar eigen rechten en plichten draagt, zijn de bestuurders (en aandeelhouders) niet direct aansprakelijk voor eventuele schulden. Groepsvennootschappen maken het mogelijk om de risico’s nog verder te beperken. Er worden dan meerdere vennootschappen opgericht die ieder eigen activiteiten verrichten. Ze staan veelal onder leiding van of “hangen onder” één moedervennootschap. Wanneer bijvoorbeeld een vennootschap uit de groep failliet gaat betekent dit niet automatisch het faillissement van de andere vennootschappen in de groep.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Aan het gebruik van groepsvennootschappen zitten niet alleen voordelen. Zo moet er goed opgelet worden bij concernfinanciering en het afgeven en intrekken van ‘403-verklaringen’. Dat er ook aan het contracteren door groepsvennootschappen risico’s zijn verbonden wordt wel eens vergeten. De verschillende vennootschappen werken vaak nauw samen, bijvoorbeeld bij het sluiten van overeenkomsten die relevant zijn voor meerdere vennootschappen uit de groep. Vaak treedt één vennootschap op als contractspartij en deze kan in principe als enige de andere partij aanspreken op de verplichtingen uit de overeenkomst.

Hoe het mis kan gaan

In een recente zaak die speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden waren, binnen een groep, door vennootschap A buizen ingekocht die waren gebruikt door vennootschap B bij de bouw van woningen. Nadat vennootschap A failliet was gegaan wilde vennootschap B de verkoper aanspreken omdat de buizen gebrekkig waren. Hoewel de verkoper de facturen aan vennootschap B had gestuurd en daar de materialen ook had geleverd, was vennootschap B volgens het Hof onvoldoende nauw betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Alleen vennootschap A was opgetreden als contractspartij en voor vennootschap B was er geen mogelijkheid om de schade te verhalen op de verkoper.

Omgekeerd kan er onduidelijkheid ontstaan als meerdere groepsvennootschappen betrokken raken bij de totstandkoming van een overeenkomst. Wie zijn de contractspartijen? De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat op de betrokken vennootschappen de verantwoordelijkheid rust om verwarring bij de wederpartij zo snel mogelijk weg te nemen. Doen ze dit niet, dan kunnen alle betrokken groepsvennootschappen worden gezien als contractspartij en zijn daarmee ook allemaal gehouden de overeenkomst na te komen.

Actie

 • Gebruik groepsvennootschappen om risico’s binnen de groep te spreiden.
 • Wees ervan bewust dat bij contracteren door groepsvennootschappen verhaalsmogelijkheden op de wederpartij ook worden beperkt.
 • Voorkom verrassingen achteraf en bepaal per overeenkomst welke groepsvennootschappen betrokken (moeten) zijn en maak dit duidelijk aan de wederpartij.
 • Win juridisch advies in om te komen tot een optimale spreiding van aansprakelijkheid en aanspraken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om bij contracteren door groepsvennootschappen uw risico’s te spreiden of heeft u andere vragen over contracten en aansprakelijkheid? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder