Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Goed bestuur: Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum: 24 maart 2016

Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Om wat voor besluiten gaat het?

Download nieuwsflits (PDF)


Adviesrecht

De ondernemer moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat hij bepaalde besluiten neemt. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen. Deze verplichting geldt alleen wanneer het bedrijf meer dan 50 werknemers telt en dus een OR moet hebben.

De adviesplicht geldt voor onder andere voorgenomen besluiten tot:

 • overdracht van (een deel van) de onderneming;
 • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de werkzaamheden;
 • het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;
 • benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Waaraan moet een verzoek tot advies voldoen?
 1. Het advies moet worden gevraagd door de bestuurder(s) van de onderneming, omdat het bestuur de ondernemer in het overleg tegenover de OR vertegenwoordigt.
 2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het bestuur dient zich tot de OR te wenden als de interne voorbereiding van het besluit zover gevorderd is dat het bestuur een samenhangend overzicht van mogelijke gevolgen kan presenteren. In een overlegvergadering kan de OR het bestuur om een nadere toelichting of informatie vragen.
 3. De OR moet over de informatie beschikken die hij nodig heeft om over het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren in ieder geval:
  1. de motieven voor het besluit;
  2. de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
  3. de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt te nemen.

Termijn voor advies

Het bestuur zal de OR een redelijke termijn voor de advisering moeten gunnen. Het zal van de omstandigheden afhangen welke termijn in een adviesprocedure redelijk is.

Het nemen van besluiten zonder het advies van de OR af te wachten is niet zonder risico. De Ondernemingskamer heeft ondernemers om die reden verschillende keren veroordeeld het desbetreffende besluit in te trekken.


Besluit in afwijking van het advies

Op het moment dat - na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een advies - het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo spoedig mogelijk van dat besluit schriftelijk in kennis moeten stellen. Als het bestuur het advies van de OR niet opvolgt, zal het tevens moeten uitleggen waarom van het advies is afgeweken. Daarbij moet het bestuur ingaan op de specifieke bezwaren in het advies van de OR.


Opschorten van het besluit

Het bestuur is verplicht de uitvoering van het besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. Binnen deze maand moet de OR beslissen of zij tegen het besluit in beroep wil gaan bij de Ondernemingskamer.


Actie
 • Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming advies moet vragen aan de OR.
 • Indien ja, stel de OR tijdig in de gelegenheid schriftelijk advies uit te brengen en controleer of uw adviesaanvraag aan alle procedurele vereisten voldoet.
 • Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met vereisten van de adviesprocedure, de OR negatief heeft geadviseerd (of zal adviseren dan wel geen reactie geeft) en/of u een bestuursbesluit moet motiveren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. U ontvangt één keer per maand van ons een nieuwsbrief. Lees ook onze privacyverklaring.

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.