Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Goed bestuur: De verplichte instelling van een raad van commissarissen

Publicatiedatum: 23 juni 2016

Voor veel grote vennootschappen – de structuurvennootschappen – is de instelling van een raad van commissarissen verplicht. Kan de rechter een vennootschap verplichten een raad van commissarissen in te stellen, zodat de algemene vergadering van aandeelhouders een deel van haar bevoegdheden kwijtraakt?

Download nieuwsflits (PDF)
 

Structuurvennootschap

Grote BV’s en NV’s – structuurvennootschappen – zijn verplicht om een raad van commissarissen (hierna: RvC) in te stellen. Het structuurregime is van toepassing indien de vennootschap, kort gezegd:

  • een kapitaalomvang heeft van EUR 16 miljoen of meer;
  • een ondernemingsraad (hierna: OR) heeft ingesteld, en:
  • er tenminste 100 of meer personen werkzaam zijn.

Op het moment dat de vennootschap aan deze vereisten voldoet, dient zij dit te melden in het Handelsregister. Indien de vennootschap drie jaar onafgebroken bij het Handelsregister als zodanig is ingeschreven dan is de vennootschap automatisch een structuurvennootschap.
 

Vordering tot instelling van een RvC

De vennootschap dient zelfstandig maatregelen te nemen tot toepassing van het structuurregime. Zo dienen de statuten te worden gewijzigd en dient er door de algemene vergadering van aandeelhouders een RvC te worden geïnstalleerd. De RvC heeft onder andere de bevoegdheid om de bestuurders van de onderneming te benoemen en heeft een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een derde van het aantal commissarissen wordt op aanbeveling van de OR benoemd, de zg. werknemerscommissarissen. De RvC kan bezwaar maken tegen de aanbeveling van kandidaten. Als de vennootschap niet vrijwillig overgaat tot invoering van het structuurregime en de instelling van een RvC, kan zij daartoe dan door de rechter worden veroordeeld?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft zich over deze vraag onlangs uitgesproken (ECLI:NL:RBNNE:2016:2427). In kort geding vorderden enkele ondernemingsraden veroordeling van de holdingvennootschap tot instelling van een RvC. Daartoe stelden de ondernemingsraden onder andere dat de vennootschap zou kwalificeren als een structuurvennootschap.

Hoewel de rechtbank voorop stelt dat de algemene vergadering exclusief bevoegd is tot instelling van de RvC, achtte de rechtbank zich bevoegd een vennootschap te veroordelen een RvC in te stellen. De vennootschap dient er volgens de rechtbank dan intern voor zorg te dragen dat aan deze veroordeling gevolg wordt gegeven.
 

Actie
  • Controleer of uw vennootschap voldoet (of spoedig zal gaan voldoen) aan de criteria van een structuurvennootschap. Zo ja, dan is de vennootschap verplicht om daarvan opgave te doen aan het Handelsregister;
  • Breng uw statuten in overeenstemming met het structuurregime en stel een raad van commissarissen in wanneer uw vennootschap drie jaren als zodanig is ingeschreven in het Handelsregister. Doet u dit niet dan kan de rechter de vennootschap hiertoe veroordelen.
     
Meer informatie

Heeft u vragen over de instelling van een raad van commissarissen, of andere vragen over ondernemingsrecht, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.