Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Nieuwe Europese privacywetgeving

Publicatiedatum: 23 augustus 2017

Algemene verordening gegevensbeschermingVerzamelt of verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens? Registreert u bijvoorbeeld klantgegevens? Of bewaart u adresgegevens en telefoonnummers van uw personeel? Dan moet u voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels!
 

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal binnenkort van toepassing zijn. Deze Europese privacywetgeving beschermt de privacy van de burgers in de EU en roept allerlei verplichtingen in het leven voor vele bedrijven en instanties.
 

Voor wie?

Velen denken dat de privacyregels alleen gelden voor de grote dataverwerkingsbedrijven, zoals Facebook en Google. Niets is echter minder waar. De nieuwe privacyregels gelden namelijk voor alle bedrijven en instellingen binnen en buiten de EU die persoonsgegevens van EU-burgers bezitten of verwerken. Hoogstwaarschijnlijk moet ook uw organisatie voldoen aan de verplichtingen.

Let op: voor middelgrote- en kleine bedrijven gelden vaak wel mildere regels en uitzonderingen op de verplichtingen.
 

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of te herleiden zijn naar die persoon. Te denken valt aan namen, adresgegevens, telefoonnummers en gegevens met betrekking tot iemands godsdienst of gezondheid. 

Onder het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen verstaan die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, registreren, bewaren, bijwerken, raadplegen en wissen van gegevens.
 

Wat verandert er?

De belangrijkste rechten en verplichtingen die de AVG introduceert zijn de volgende:

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Personen moeten desgewenst beschikking kunnen krijgen over hun persoonsgegevens en deze gegevens kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Gegevensverwerkers dient ervoor te zorgen dat dit makkelijk mogelijk is.

In bepaalde gevallen moeten persoonsgegevens worden verwijderd en moet er worden voorkomen dat die gegevens verder worden verspreid.

  • Vragen van toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokken persoon vereist. Onder de AVG moet u kunnen aantonen dat u die toestemming heeft gekregen. Daarnaast moet het intrekken van de toestemming net zo makkelijk worden gemaakt als het geven van toestemming.

  • Uitvoeren ‘privacy impact assessment’

Voorafgaand aan de gegevensverwerking moet er een risicoanalyse worden gemaakt, waarbij interne privacyrisico’s in kaart worden gebracht. Met behulp van deze analyse kunt u maatregelen nemen om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

Voor sommige organisaties is het verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. De Functionaris is een onafhankelijk persoon die toeziet op de kwaliteit van het beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens binnen de organisatie.

Wanneer er een inbreuk heeft plaatsgevonden op de door uw organisatie ingestelde beveiligingsmaatregelen voor data (bijvoorbeeld door diefstal van wachtwoorden en klantgegevens, hacking of verlies van gegevens), dan dient dit te worden gemeld aan de privacytoezichthouder. De melding moet zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 72 uur na ontdekking van het lek worden gedaan. Datalekken dient u niet alleen te melden, maar ook te documenteren.
 

Per wanneer?

De Algemene verordening gegevensbescherming treedt op 25 mei 2018 in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voldoen bedrijven dan nog niet aan de regels? Dan kunnen zij sancties, zoals hoge boetes, krijgen opgelegd van privacytoezichthouders.
 

Wat moet u doen?

Hoogstwaarschijnlijk moet ook uw organisatie op de schop. Puur administratieve aanpassingen zullen meestal niet voldoende zijn; uw beveiligingssystemen en IT-systemen moeten namelijk ook in orde zijn.

Schakel in ieder geval een advocaat in die u kan vertellen wat er zoal dient te gebeuren en begin het liefst gisteren nog. Het implementeren van technische wijzigingen kan immers lang duren. Wij helpen u graag door u te vertellen hoe u uw onderneming moet inrichten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming. Neem contact met ons op:
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.