Huur/verhuur: Te late huuropzegging niet altijd fataal

Publicatiedatum 21 juni 2018
U bent te laat met het opzeggen van de huur. Zit u dan onherroepelijk vast aan de nieuwe huurtermijn die bij winkelvastgoed soms vijf jaar kan zijn?

huur-en-verhuur - social media

Een huurovereenkomst moet tijdig worden opgezegd. De opzegtermijnen staan in de wet of in de huurovereenkomst. Een opzegging die te laat is, kan zijn doel missen, zodat de huur (soms nog jaren) gewoon doorloopt. Maar onder omstandigheden kan een te late opzegging toch nog tijdig worden geacht. Wanneer is een te late opzegging toch nog geldig?

Termijnoverschrijding

Bij opzegging van een huurovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegtermijn biedt de ontvanger van de opzegging de gelegenheid om een vervangende huurder of een vervangende ruimte te vinden.

Wettelijke termijn

De wettelijke termijn voor opzegging van een huurovereenkomst is:

 • bij woonruimte:
  • voor de huurder: niet korter dan 1 maand (tenzij korter is overeengekomen) en niet langer dan 3 maanden;
  • voor de verhuurder: niet korter dan 3 maanden, plus 1 maand voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, met een maximum van 6 maanden (tenzij langer is overeengekomen);
 • bij 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca):
  • voor huurder en verhuurder: minimaal 1 jaar;
 • bij 230a-ruimte (kantoren en overige bedrijfsruimte):
  • voor huurder en verhuurder: ten minste 1 maand (voor zover opzegging is vereist).

Te laat. Wat nu?

In onze praktijk en uit de rechtspraak blijkt dat huurders en verhuurders toch met enige regelmaat te laat zijn met een huuropzegging. Als de ontvanger van de opzegging vervolgens vasthoudt aan verlenging van de huur, zal de rechter moeten beoordelen of de huur – hoewel de opzegging te laat is – daadwerkelijk eindigt. Daarbij maakt de rechter een afweging van de belangen van huurder en verhuurder.

Als de huurder de huur te laat heeft opgezegd, zal de rechter kijken of de verhuurder desondanks voldoende tijd heeft om een vervangende huurder te vinden, en hoeveel nadeel de huurder lijdt als de huur wordt verlengd. Daarbij zal de rechter onder andere letten op:

 • de reden voor de termijnoverschrijding;
 • de duur van de termijnoverschrijding in verhouding tot de duur van de opzegtermijn en de duur van de huurovereenkomst (een termijnoverschrijding wordt niet snel door de vingers gezien als de opzegging kort na het aangaan van de huur al had moeten worden verzonden);
 • of de verhuurder voor het verstrijken van de opzegtermijn al wist of had moeten begrijpen dat de huurder de huur wilde beëindigen (bijvoorbeeld door uitlatingen van de huurder of doordat de huurder het gehuurde al niet meer bewoonde/exploiteerde);
 • de financiële armslag van de huurder ten opzichte van de financiële armslag van de verhuurder.

Overige vormvoorschriften

Behalve dat een opzegging tijdig moet worden verzonden, gelden er nog meer vormvereisten waaraan de opzegging van een huurovereenkomst voor vastgoed moet voldoen:

 • schriftelijk;
 • per aangetekende post of deurwaardersexploot;
 • tegen de einddatum of een voor betaling overeengekomen datum;
 • en – voor verhuurders van woonruimte en 290-bedrijfsruimte – met vermelding van een wettelijke opzeggingsgrond.

In de huurovereenkomst kunnen nog andere afspraken zijn gemaakt.

Waarom deze voorwaarden?

De voorschriften waaraan een huuropzegging dient te voldoen, dienen verschillende doelen, bijvoorbeeld:

 • de vermelding van de wettelijke opzeggingsgrond biedt de huurder gelegenheid om zich in rechte te verweren tegen de huuropzegging;
 • verzending per deurwaardersexploot of aangetekende brief (met handtekening retour) verschaft de verzender een bewijs dat de ontvanger de opzegging heeft ontvangen en dat de opzegtermijn is nageleefd.

Wordt een vormvoorschrift geschonden, dan is dikwijls de vraag of en in hoeverre de andere partij daardoor in zijn belang wordt geschaad. Als de ontvanger – in relatie tot de belangen van de verzender en de ernst van de normschending – niet of nauwelijks in zijn belangen wordt getroffen, zal de rechter minder strikt vasthouden aan de vereisten.

Conclusie

Wie een huurovereenkomst wil beëindigen, doet er verstandig aan om de geldende (wettelijke en contractuele) opzegtermijn en vormvereisten in acht te nemen. Dat voorkomt discussies en onnodige procedures. Maar is een vormvereiste niet nagekomen, dan is de opzegging niet per definitie ongeldig. Een te late huuropzegging kan onder omstandigheden toch effect hebben en leiden tot huurbeëindiging.

Meer informatie

Wilt u weten welke opzegtermijn voor u geldt en wanneer u uiterlijk een huuropzegging moet versturen? Wilt u weten of uw huuropzegging voldoet aan de geldende vormvoorschriften? Of heeft u andere vragen over een huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Vastgoed en huur

  Stilzwijgende voortzetting van een geëindigde huurovereenkomst

  19 april 2012

  Welke regels zijn van toepassing wanneer een huurovereenkomst is afgelopen, deze niet wordt verlengd, maar de huurder wel van het gehuurde gebruik blijft maken en de huur blijft betalen? Gelden dan de regels van de oude overeenkomst of is er geen overeenkomst en zijn er dus ook geen regels voor bijvoorbeeld de opzegtermijn?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Wat moet u doen als de huurder failliet gaat?

  25 november 2020

  Het valt nu nog mee met de faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Veel winkels houden dankzij de overheidssteun nog het hoofd boven water. De kans is echter groot dat ze na het wegvallen daarvan toch nog zullen omvallen. Zeker als de tweede golf gevolgd wordt door een derde. Waar moet u als verhuurder op letten als de huurder failliet gaat?

  lees verder