Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Hoe kan een directeur-grootaandeelhouder aansprakelijkheid beperken?

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Advocaat in Amsterdam voor de DGADe directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan als bestuurder onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. De DGA kan bijvoorbeeld door derden aansprakelijk worden gesteld wanneer hij te veel kapitaal uit de onderneming haalt waardoor schuldeisers niet meer betaald kunnen worden. Ook kan de DGA aansprakelijk worden gehouden indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur of bij een tegenstrijdig belang.
 

De DGA

De DGA beschikt meestal over tenminste twee-derde van het aandelenbelang en voldoende stemrecht voor (vrijwel) volledige zeggenschap over de onderneming. Hij is daarbij ook bestuurder van de onderneming. Deze bijzondere rol kan ertoe leiden dat de DGA eerder aansprakelijk wordt gesteld door schuldeisers. Ook zal bijvoorbeeld een externe financier graag willen dat de DGA zich persoonlijk garant stelt voor de aflossing van een lening.
 

Wanneer is de DGA aansprakelijk?

Uitgangspunt is dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Dit geldt ook voor de DGA. Echter, in bepaalde gevallen kunnen bestuurders wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden (extern), door de onderneming zelf of, in geval van faillissement, door de curator (intern).  

Onbehoorlijk bestuur
Van onbehoorlijk bestuur is sprake wanneer de bestuurder het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengt. De schade kan alleen succesvol op de bestuurder worden verhaald wanneer hem een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • een onverzorgde boekhouding;
  • het aangaan van verplichtingen die het bestaan van de onderneming in gevaar brengen;
  • een niet of te laat opmaken van de jaarrekening.

Tegenstrijdig belang
Een DGA heeft als bestuurder en aandeelhouder een ‘dubbele pet’. Als bestuurder hoort de DGA zich te richten naar het belang van de onderneming. Als aandeelhouder zal hij echter ook rendement en inkomen uit de onderneming willen krijgen. Wanneer hij te veel salaris of dividend uitkeert aan zichzelf, of via de rekening-courantverhouding geld leent van het bedrijf, kan hij hiermee het voortbestaan ervan in gevaar brengen of schuldeisers benadelen. In dit geval kan sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van de DGA.
 

Hoe kan de DGA aansprakelijkheid beperken?

Het is als DGA niet mogelijk om aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming volledig uit te sluiten. Wel is het mogelijk om aansprakelijkheid aanzienlijk te beperken. Dit kan door:

  • taken naar behoren, als ‘goed bestuurder’, uit te voeren;
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;
  • het verkrijgen van decharge;
  • voldoende deskundig advies en bijstand van bijvoorbeeld een advocaat of accountant in te winnen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Ernstig verwijtbaar handelen van de DGA kan worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O-verzekering). Schade die opzettelijk is veroorzaakt valt niet onder de dekking.  

advocaat voor aansprakelijkheid van directeur-grootaandeelhouder

Decharge
Indien de aandeelhouders de bestuurders decharge verlenen, kunnen de onderneming en de curator zich niet meer op de interne aansprakelijkheid van die bestuurders beroepen. Het bijzondere bij de DGA is dat hij zichzelf decharge dient te verlenen, aangezien de DGA bestuurder én grootaandeelhouder is. Hierbij ligt op de loer dat decharge niet formeel geschiedt, of dat niet wordt vastgelegd waarvoor decharge wordt verleend. Wanneer een dergelijke verslaglegging ontbreekt, is niet duidelijk waarvoor decharge is verleend en blijft de bestuurdersaansprakelijkheid bestaan.

Decharge als alle aandeelhouders bestuurder zijn
Op de hoofdregel, dat decharge expliciet moet worden verleend middels een dechargebesluit, geldt de volgende uitzondering. Als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling van de jaarrekening. Deze vaststelling leidt automatisch tot decharge van de bestuurders. Voorwaarde is wel dat de eventuele overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze uitzondering is voor veel DGA’s van toepassing.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van de DGA? Wilt u advies over hoe u uw persoonlijke aansprakelijkheid kan beperken? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.