Wat zijn de uitzonderingen op de transitievergoeding?

Soms hoeft u geen transitievergoeding te betalen of moet u een lagere of juist een hogere transitievergoeding betalen:

Geen transitievergoeding

U bent geen transitievergoeding verschuldigd als:

  • de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (meestal bij ontslag op staande voet);
  • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling aan u is verleend; of
  • op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen; of
  • als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

Compensatieregeling transitievergoeding

U kunt bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is.