Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pop-up store overeenkomst?

In de pop-up store overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan. Bij de verhuur van winkelruimte zijn namelijk in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, waarbij opzegging van de overeenkomst lastig is. Dit past natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store, maar wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of korter, zijn deze regels niet van toepassing.

Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

  • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
  • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
  • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
  • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.