Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Publicatiedatum: 5 september 2018

Betere bescherming van gevoelige informatie van bedrijven

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal binnenkort in werking treden. Wat houdt deze wet in?

De Nederlandse overheid zit midden in het implementatieproces van de Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. De richtlijn heeft tot doel om niet openbare bedrijfsinformatie & knowhow te beschermen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan. Ter implementatie van de richtlijn zal de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) binnenkort in werking treden. Tot deze in werking is getreden, heeft de Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen in Nederland rechtstreekse werking.
 

Bedrijfsgeheim

De WBB zorgt voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is informatie die:

  • niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor de personen die zich gewoonlijk bezighouden met de betreffende informatie;
  • handelswaarde bezit, omdat zij geheim is; en
  • is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

Een bedrijfsgeheim hoeft niet alleen technische kennis of modellen van producten te zijn. Ook bedrijfsinformatie zoals marktstrategieën, bedrijfsplannen en handelsgegevens valt onder bedrijfsgeheimen.
 

Onrechtmatig verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt

In de WBB wordt bepaald dat het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim onrechtmatig is indien:

  • iemand zich onbevoegd toegang tot het bedrijfsgeheim heeft verschaft;
  • iemand zich het bedrijfsgeheim onbevoegd heeft toegeëigend;
  • iemand documenten, bestanden of dergelijke heeft gekopieerd die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid; of
  • de verkrijging in strijd is met de eerlijke handelspraktijken.

Verder wordt in de WBB gesteld dat het gebruik of het openbaar maken van een bedrijfsgeheim onrechtmatig kan zijn, wanneer het bedrijfsgeheim zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt gebruikt of openbaar gemaakt door een persoon die:

  • het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen;
  • inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim, of
  • inbreuk maakt op een verplichting tot het beperken van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

In de WBB worden ook enkele situaties genoemd waarin het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen wel rechtmatig kan zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderzoeksjournalistiek die wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting of het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten door klokkenluiders.
 

Handhaving van bedrijfsgeheimen

Indien een bedrijfsgeheim onrechtmatig wordt verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt kan een civiele procedure worden gestart bij de rechter. In de WBB wordt geregeld dat een houder van een bedrijfsgeheim naar zowel de voorzieningenrechter als gewone rechter kan stappen om maatregelen op te leggen. Zo kan een staking van het onrechtmatige gebruik worden opgelegd, of een productieverbod worden gegeven. Ook kan de houder van het bedrijfsgeheim een schadevergoeding vorderen en een volledige vergoeding van de proceskosten, zoals in andere zaken betreffende intellectuele eigendom gangbaar is.

Om aan te kunnen aantonen dat een bedrijfsgeheim is geschonden zal vaak de inhoud van het bedrijfsgeheim prijs moeten worden gegeven, wat de houder van het bedrijfsgeheim juist niet wil. Met de implementatie van de richtlijn kan de rechter op verzoek de bewijsstukken als vertrouwelijk aanmerken en het aantal personen dat toegang daartoe heeft beperken. Ook kan op verzoek een niet-vertrouwelijke versie van de uitspraak online worden gepubliceerd waarin de delen die de bedrijfsgeheimen bevatten, zijn geschrapt of bewerkt.

De nieuwe wet maakt het geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst niet overbodig, aangezien dit beding verder kan reiken dan wat in de WBB als bedrijfsgeheim wordt omschreven. Naast de civiele procedure van de WBB kan bij diefstal van bedrijfsgeheimen ook nog altijd aangifte worden gedaan.
 

Wat kunnen wij voor u doen?

Russell Advocaten blijft de ontwikkelingen van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in de gaten houden en kan u, met onze kennis van het ondernemingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht, informeren en adviseren over dergelijke kwesties. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.