Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Gedogen, kunt u daar wat tegen doen?

Publicatiedatum 2 mei 2019

Tegen gedoogbeslissingen kan geen rechtsmiddel worden ingesteld. Belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen of een vergunning aanvragen om een besluit af te dwingen waartegen wel een rechtsmiddel kan worden ingesteld.

gedogen - weblijst

Gedogen, wat is het?

Gedogen is het afzien van handhaving tegen een overtreding. Constateert een gemeente een overtreding, zoals een uitbouw waar dat niet mag en die het uitzicht vanuit uw hotel of restaurant aantast, dan moet de gemeente daartegen optreden. De gemeente kan de overtreder verplichten om de overtreding ongedaan te maken op straffe van een dwangsom of zelf de overtreding ongedaan maken op kosten van de overtreder. Daarnaast kan de gemeente een boete uitdelen.

Soms oordeelt de gemeente dat er zwaarwegende belangen zijn om niet te handhaven. Bijvoorbeeld iemand heeft een recreatiewoning gekocht in de gerechtvaardigde veronderstelling dat daar permanent mocht worden gewoond. Of de bewoner van een woonboot die al sinds mensenheugenis op een bepaalde locatie is afgemeerd, heeft nooit een ligplaatsvergunning gekregen.

De gemeente kan dan een gedoogbeslissing nemen. Bijvoorbeeld dat de gemeente die situatie gedoogt totdat de bewoner overlijdt of verhuist. Daarmee voorkomt de gemeente dat rechtsopvolgers dezelfde rechten krijgen.

Wat kunt u doen tegen een gedoogbeslissing?

Tegen een gedoogbeslissing kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen of beroep instellen. Wat kunt u wel doen?

Als u vindt dat de gemeente moet optreden tegen de permanente bewoning van de recreatiewoning, moet u een handhavingsverzoek indienen. Wordt dat handhavingsverzoek afgewezen, dan kunt u daartegen wel een zienswijze of bezwaar indienen of beroep instellen.

De koper van de woonboot die op de gedoogde locatie wil blijven liggen, kan niets doen tegen de beslissing om niet langer te gedogen. Hij zal dus een ligplaatsvergunning moeten aanvragen. Wordt die aanvraag afgewezen, dan kan hij tegen dat besluit wel een zienswijze of bezwaar indienen of beroep instellen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over vergunningen, handhaving of gedoogbeslissingen? De specialisten van Russell Advocaten geven u graag advies. Neem dan  contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  1 juli 2023: UPV textiel maakt producenten verantwoordelijk voor inzamelen en recyclen

  Vanaf 1 juli 2023 zijn producenten, importeurs en verkopers van nieuw textiel verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van hun producten. Zij moeten ook melden hoe zij aan deze verplichting hebben voldaan. Waar moeten kledingproducenten, importeurs en retailers voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Wet goed verhuurderschap

  Met een nieuwe wet die per 1 juli van kracht zou moeten worden wil de regering uitbuiting van huurders door malafide verhuurders en bemiddelaars van woonruimte aanpakken. De Wet goed verhuurderschap is echter ook voor bonafide verhuurders van belang omdat er voor alle verhuurders nieuwe verplichtingen komen. Waar moeten verhuurders voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Reactie regering op advies commissie-Buma ontoereikend

  Op de valreep heeft de regering nog in 2022 haar reactie gegeven op het eerdere advies van de Commissie Collectie Nederland (Commissie-Buma). Wat zijn de voorstellen? Welke gevolgen hebben deze voor eigenaren, erfgenamen en verzamelaars van kunst?

  Lees meer