Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

Publicatiedatum 25 oktober 2023

Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

online oprichten bv

Een Europese richtlijn verplicht de Europese staten sinds 1 augustus 2021 om het mogelijk te maken om de oprichting van een vennootschap geheel online mogelijk te maken. Zonder dat de oprichter in persoon hoeft te verschijnen voor de Nederlandse of – indien de bv wordt opgericht vanuit het buitenland – de lokale notaris.

Nederland kiest ervoor om alleen met de besloten vennootschap (bv) te beginnen. Daarna komen de andere rechtspersonen aan de beurt. De bv zal vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht kunnen worden, op dat moment zal de Wet online oprichting besloten vennootschappen (DOBV) definitief in werking treden.

Wat verandert er?

Momenteel zijn oprichters van een bv verplicht om zich in persoon te identificeren. Zeker wanneer een bv vanuit het buitenland wordt opgericht, vormt deze verplichting een uitdaging. In dat geval zal de oprichter een lokale notaris moeten bezoeken die de identiteit van de oprichter kan bevestigen. Een dergelijk bezoek aan een lokale notaris brengt de nodige kosten met zich mee. Daarnaast wordt de bv opgericht via een papieren akte van oprichting.

Vanaf 1 januari 2024 hoeft de oprichter niet langer zich in persoon te laten identificeren. Dit kan gebeuren via een digitale audio-videoverbinding en met een digitaal identificatiemiddel. Bovendien is niet langer een papieren akte van oprichting vereist; de oprichtingsakte mag volledig elektronisch zijn.

Advies bij het oprichten van een bv

De procedure voor het oprichten van een bv wordt met de inwerkingtreding van de DOBV eenvoudiger. Om deze procedure soepel te laten verlopen, is het van belang om vooraf te kijken wat u precies wilt bereiken met uw bv. En of dat juridisch wel mogelijk is. Russell Advocaten dient u daarbij graag van advies. Wij hebben grote ervaring met het oprichten van bv’s en weten aan welke vereisten deze moeten voldoen. Bovendien kunt u gebruik maken van ons netwerk van notarissen en fiscalisten zodat de oprichting van uw onderneming soepel verloopt en deze zoveel mogelijk voldoet aan uw wensen.

Na de oprichting van de bv begint het echte werk pas echt en kunt u beginnen met het runnen van uw bedrijf. Wij helpen u graag met het opstellen van de benodigde contracten en documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en waarborgen ter bescherming van uw IE/IT-rechten.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder of via onze speciale website voor buitenlandse ondernemers: startingabusinessnl.com.

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  BV oprichten in 5 stappen

  Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) starten? Wij vertellen u stap voor stap hoe u dit doet!

  Lees meer

  Welke rechtsvorm past bij uw onderneming?

  Wilt u een onderneming starten, maar weet u niet in welke rechtsvorm de onderneming moet worden gegoten? Bekijk dan ons handige overzicht om de verschillende rechtsvormen te vergelijken.

  Lees meer

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer