Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Ynze Kliphuis
mr. Ynze Kliphuis
advocaat

Ynze Kliphuis staat winkelketens, makelaars, bedrijven en particulieren bij in kwesties over vastgoed en (ver)huur en in geschillen met overheden over bestemmingsplannen, bouwprojecten en vergunningen. Ynze werkt sinds 2007 bij Russell.
 

@: ynze.kliphuis@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

Publicatiedatum: 22 februari 2018

Nieuwe registers met gegevens over aandeelhoudersIn Nederland worden twee registers geïntroduceerd ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf.
 

De grootaandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen zijn momenteel moeilijk of helemaal niet te achterhalen. Alleen als de onderneming slechts één aandeelhouder heeft, wordt deze aandeelhouder geregistreerd in het handelsregister en is dit openbaar. Dit gaat de komende tijd veranderen.
 

UBO-register

Op grond van Europese wetgeving komt er een openbaar register voor zogenaamde Ultimate Beneficial Owners: het ‘UBO-register’. Een UBO is volgens deze wetgeving een natuurlijke persoon die uiteindelijk de eigendom heeft van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit via het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten. Voor vennootschappen met een verhoogd risico op witwassen, geldt een drempel van 10%.

In het register – dat wordt opgenomen in het handelsregister - komen onder andere de volgende gegevens over de UBO te staan:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • aard en omvang van het gehouden economisch belang.

Deze informatie wordt (in beginsel) openbaar toegankelijk en de UBO-registers van de verschillende Europese landen zullen uiteindelijk worden gekoppeld. Voor trusts komt er een apart register, dat alleen toegankelijk wordt voor instanties met een legitiem belang (zoals banken, verzekeraars, notarissen en advocaten die verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen).

Nederland maakt in een wetsvoorstel gebruik van de mogelijkheid om in het UBO-register nog meer informatie over de UBO op te nemen, namelijk:

  • BSN
  • geboortedag, -plaats en -land
  • woonadres.

Deze nadere gegevens zullen in Nederland niet openbaar toegankelijk worden, maar de vraag is of dat zo blijft na de koppeling met UBO-registers in andere landen met een uitgebreider openbaarheidsregime.
 

Transparantie versus privacy

Enerzijds is het UBO-register een middel om witwaspraktijken tegen te gaan en inzicht te krijgen in de geldstromen, eigendoms- en zeggenschapsstructuur van ondernemingen. Anderzijds staat het gebruik van persoonsgegevens voor het UBO‑register, vanwege de (gedeeltelijke) openbaarheid van dat register, op gespannen voet met de privacy van degenen die worden geregistreerd. De gebruikers van de persoonsgegevens zullen dan ook de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht moeten nemen: gegevens mogen enkel en alleen worden verzameld en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor een legitiem doel. Gegevens die daarvoor niet relevant zijn, zoals geslacht, geloof, ras en vermogen, mogen niet worden verlangd.
 

Centraal aandeelhoudersregister

Eerder hebben wij geschreven over een wetsvoorstel dat het verplicht stelt om u als aandeelhouder te registreren in een Centraal Aandeelhoudersregister. Ook dit register moet het bestrijden van witwaspraktijken en fraude in ondernemingen tegengaan. Het aandeelhoudersregister zal alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers zoals de fiscus, notarissen en overheidsdiensten. Het register wordt ondergebracht bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling en een ingangsdatum is nog niet bekend.
 

Registratie uitgifte en handel in aandelen

Ten slotte is er een wetsvoorstel gericht op identificatie van (vooralsnog) anonieme aandeelhouders van NV’s. Na inwerkingtreding van die wet zullen aandelen aan toonder enkel nog kunnen worden uitgegeven of verhandeld via een intermediair die de identiteit van de aandeelhouder registreert. Ook dit wetsvoorstel is nog niet van kracht.
 

Wat betekent dit voor u als aandeelhouder?

Momenteel heeft u als aandeelhouder nog niet de plicht om u te registreren in het Centraal Aandeelhoudersregister of in het UBO-register. In de komende tijd zal dit veranderen. In welk register u zich moet registreren hangt af van de omvang van uw belang in de onderneming. Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het wetgevingstraject en helpen u graag met uw individuele vragen. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.