Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

Publicatiedatum: 21 februari 2018

In een cao kan in plaats van de ontslagvergoeding een andere voorziening worden opgenomenHet is mogelijk om in een cao af te spreken dat een werknemer in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening ontvangt. Aan welke eisen moet zo’n voorziening voldoen? Moet de werkgever dubbel betalen als de voorziening niet gelijkwaardig blijkt te zijn?

Op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties is in de Wet werk en zekerheid de mogelijkheid opgenomen om in een cao af te spreken dat de werkgever in plaats van de transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening biedt. Welke voorzieningen komen hiervoor in aanmerking en wanneer zijn zij gelijkwaardig?
 

Voorziening

Naast de eis van gelijkwaardigheid zijn er geen wettelijke eisen aan de gelijkwaardige voorziening. Een groot aantal voorzieningen – al dan niet in combinatie - kan dus in aanmerking komen als alternatief voor de transitievergoeding. Voorbeelden zijn:

  • financiële vergoeding
  • scholing
  • outplacement
  • mobiliteitstraject
  • aanvulling op de WW-uitkering of de arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • wachtgeldregeling.

De voorziening zal wel gekoppeld dienen te zijn aan het ontslag van de werknemer. Een regeling waarbij de pensioenopbouw wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal hier niet aan voldoen.
 

Gelijkwaardig

De voorziening is alleen gelijkwaardig wanneer de waarde daarvan in geld minstens gelijk is aan het bedrag van de transitievergoeding, waarop de individuele werknemer recht heeft. De voorziening zelf kan echter ook een vergoeding in natura zijn.

Van sommige voorzieningen zoals suppleties, mobiliteitstrajecten en wachtgeldregelingen is niet op voorhand duidelijk welke waarde ze zullen hebben, aangezien deze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de duur van de werkloosheid. In dat geval geldt de potentiële waarde van de voorziening. De rechter moet immers vooraf bepalen of het geboden alternatief gelijkwaardig is.
 

Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening betalen?

Indien blijkt dat de in de cao opgenomen voorziening niet gelijkwaardig is, dient de werkgever zowel de transitievergoeding te betalen als de voorziening aan de werknemer aan te bieden. Wel is het mogelijk in de cao af te spreken dat bij samenloop van de vergoedingen alleen een transitievergoeding moet worden betaald of dat de waarde van de voorziening tenminste de hoogte van de transitievergoeding moet zijn. Daarmee is namelijk de voorziening per definitie gelijkwaardig.
 

Sociaal plan

Op dit moment is het niet praktisch om in een cao of sociaal plan een gelijkwaardige voorziening op te nemen die minder waarde heeft dan de transitievergoeding. Dit heeft gevolgen voor de onderhandelingsruimte van partijen bij het opstellen van een sociaal plan bij bijvoorbeeld een reorganisatie. Het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag biedt daarom weer de mogelijkheid om een sociaal plan af te sluiten met daarin collectieve regelingen zonder gebondenheid aan toekenning van minimaal de transitievergoeding. Tevens zal alleen voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden in de cao een gelijkwaardige voorziening kunnen worden opgenomen.
 

Tips

  • Laat controleren of wat u beschouwt als gelijkwaardige voorziening, daar wel voor in aanmerking komt.
  • Neem contact met ons op als u zowel een transitievergoeding als de kosten van een gelijkwaardige voorziening moet betalen. Wij kunnen dan in overleg met u kijken of er mogelijkheden zijn om dubbele betaling te voorkomen.
     

Meer informatie

Wilt u meer weten over de transitievergoeding en de gelijkwaardige voorziening of heeft u andere vragen over ontslag? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.