Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Tegenstrijdig belang bestuurder

Publicatiedatum: 27 juli 2018

Belangenverstrengeling bij het nemen van besluitenZijn uw persoonlijke belangen als bestuurder strijdig met het belang van de onderneming? Lees hier hoe u met een tegenstrijdig belang moet omgaan.

Een bestuurder hoort zich te richten naar het belang van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming. Het kan echter voorkomen dat een bestuurder ook een persoonlijk belang heeft bij besluiten van de vennootschap. Een bestuurder moet dan afstand nemen van het besluitvormingsproces. Wanneer spreekt men van een tegenstrijdig belang? En wat moet een bestuurder in die situatie doen?
 

Een tegenstrijdig belang

Een persoonlijk belang van een bestuurder kan 3 verschillende vormen aannemen:

 1. Persoonlijk verenigbaar belang: het persoonlijk belang en het belang van de vennootschap zijn verenigbaar. Een persoonlijk belang hebben bij een bepaald besluit hoeft dus niet direct problemen op te leveren.
 2. Belangenverstrengeling: indien een bestuurder een belang heeft dat niet parallel loopt aan het belang van de vennootschap. Het begrip belangenverstrengeling is een algemeen en overkoepelend begrip, waar ook het wettelijke begrip “tegenstrijdig belang” onder valt. Een belangenverstrengeling moet zo veel mogelijk worden vermeden. Voorbeelden van belangenverstrengeling zijn het zelf benutten van corporate opportunities, terwijl deze toebehoren aan de vennootschap, of een schenking doen aan familieleden.
 3. Tegenstrijdig belang: een belangenverstrengeling bij een bestuurlijke beraadslaging of besluitvorming. Het tegenstrijdig belang is een specifieke, wettelijke vorm van een belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur besluit tot het aangaan van een transactie met een vennootschap waar een van de bestuurders grootaandeelhouder van is.
   

Wat te doen bij een tegenstrijdig belang?

Een bestuurder met een tegenstrijdig belang moet zijn medebestuurders hiervan op de hoogte stellen en behoort zich vervolgens te onthouden van enige inmenging in het besluitvormingsproces. Het kan ook voorkomen dat het gehele bestuur een tegenstrijdig belang heeft, waardoor het besluit niet door het bestuur kan worden genomen. In een dergelijk geval neemt de Raad van Commissarissen (RvC) het besluit. Is er geen RvC ingesteld of heeft de RvC ook een tegenstrijdig belang? Dan neemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het besluit.

De statuten kennen doorgaans een afwijkende regeling voor de besluitvorming bij een tegenstrijdig belang. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang alsnog bij de besluitvorming mag worden betrokken. Dit kan ook bij bestuursreglement worden geregeld.
 

Gevolgen besluit met tegenstrijdig belang

Heeft het bestuur toch een besluit genomen ondanks een tegenstrijdig belang van een van de bestuurders? Dan kan dit verschillende gevolgen hebben:

 • Het uitgangspunt is dat het besluit kan worden vernietigd op verzoek van een medebestuurder of een andere belanghebbende bij dat besluit. Dit betekent dat het besluit geldig is tot het moment waarop de rechter het besluit vernietigt.
 • Het besluit kan ook nietig worden verklaard. Dit houdt in dat het besluit wordt geacht nooit te zijn genomen. Deze nietigheidsverklaring is alleen aan de orde indien het besluit door het verkeerde orgaan is genomen, bijvoorbeeld door de RvC terwijl de AVA het besluit behoorde te nemen. Of wanneer het besluit door een vervangend orgaan is genomen, terwijl het besluit ondanks een tegenstrijdig belang genomen had moeten worden door het bestuur. Ook een besluit met externe werking kan nietig worden verklaard, zoals een besluit tot uitgifte van aandelen. Voor degene die de aandelen heeft gekocht, kan de nietigheidsverklaring ongewenste gevolgen hebben. Indien de derde kan aantonen dat hij niet afwist of behoorde af te weten van het tegenstrijdig belang, kan het besluit in stand blijven.

Bovendien kan het negeren van een tegenstrijdig belang ook tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Hierbij is onder meer van belang:

 • of de bestuurder zijn medebestuurders heeft geïnformeerd;
 • of hij zijn tegenstrijdig belang heeft betrokken in de besluitvorming, en
 • of een ander besluit zou zijn genomen, indien de bestuurder zich netjes had onthouden van de besluitvorming.
   

Ons advies

Raadpleeg de statuten indien u twijfelt over een tegenstrijdig belang. U doet er goed aan om zo nodig het tegenstrijdig belang te melden aan uw medebestuurders en afstand te nemen van het besluitvormingsproces. Op deze manier voorkomt u aantasting van de geldigheid van het besluit en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het tegenstrijdig belang en de positie van een bestuurder? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.